Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Koncepcja obróbki cieplnej staliwa ledeburytycznego[The ledeburite class cast steel heat treatment idea] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Edyta ROŻNIATA, Katarzyna Rudnik // W: X Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 45). — S. 72–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mechanizm zużywania się matryc stalowych podczas odlewania elementów ze stopu $Zn-Al$The wear mechanism of steel injection mould during $ZnAl4Cu1$ alloy pressure casting / Janusz KRAWCZYK, Artur Krzysztof // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7, s. 163–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mechanizm zużywania się rolek w procesie ciągłego odlewania staliThe wear mechanism of rolls used in continuous cast of steel process / Janusz KRAWCZYK, Artur Zakrzewski // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2005 R. 36 nr 1, s. 75–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanizm zużywania się walca hutniczego wykonanego ze staliwa adamitowegoThe wear mechanisms of adamite cast steel roll / Janusz KRAWCZYK, Piotr Grysak, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 7–8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mikroskopia świetlna w badaniach mechanizmów zużywania się narzędzi i konstrukcjiThe light microscopy in the research on tools and constructions wear mechanisms / Janusz KRAWCZYK // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.. — Toż. W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny]. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / AP im. KEN w Krakowie IT. - Kraków : IT AP im. KEN, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 194–199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 199, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe wielkogabarytowe walce staliwne produkowane przez Hutę Buczek Sp.  z o. o.[The new high dimension cast steel rolls made by Huta Buczek Sp. z o. o.] / Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK // W: X Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 45). — S. 6–11. — Bibliogr. s. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oprogramowanie i modernizacja dylatometru bezwzględnego z piecem promiennikowymSoftware and modernisation of direct dilatometer with radiation furnace / Artur Fejklowicz, Janusz KRAWCZYK // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Staliwa na walce hutnicze – modyfikacja własności[The cast steels for mill rolls – properties modification] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Adam KOKOSZA, Grzegorz Mikulski, Paweł Grodowski // W: X Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 45). — S. 80–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • The influence of hypereutectoid cementite morphology upon fracture toughness of chromium-nickel-molybdenum cast steel of ledeburite class / KRAWCZYK J., ROŻNIATA E., PACYNA J. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 151. — Pełny tekst W: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 8\textsuperscript{th} international conference on Advances in Materials and Processing Technologies AMPT'2005 ; 13\textsuperscript{th} international scientific conference on Achievements of Mechanical and Materials Engineering AMME'2005 ; 7\textsuperscript{th} international conference on Computer Integrated Manufacturing – Intelligent Manufacturing Systems CIM'2005 ; 10\textsuperscript{th} jubilee countrywide conference on Contemporary Achievements in Materials Science CAMS'2005 ; international scientific conference on Environmental Friendly Technologies ENT'2005 ; 46\textsuperscript{th} international scientific conference on Foundry – Solidification and Crystallisation of Metals FOUND'2005 ; 3\textsuperscript{rd} scientific conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering MMME'2005 : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 305–308. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The kinetics of phase transformations during the tempering of HS18-0-1 high-speed steel / BAŁA P., PACYNA J., KRAWCZYK J. // W: CAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — Na okł. dodatkowo: COMMENT accompanying event. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 20. — Pełny tekst W: CAM3S'2005 [Dokument elektroniczny] : Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : 6\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} December Gliwice–Zakopane : proceedings of the eleventh international scientific conference : COMMENT accompanying event. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. Leszek A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. - Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. - Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 57–65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The role of transformed ledeburite in high temperature tribology on the example of adamite rolls / KRAWCZYK J., PACYNA J. // W: CAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — Na okł. dodatkowo: COMMENT accompanying event. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 42. — Pełny tekst W: CAM3S'2005 [Dokument elektroniczny] : Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : 6\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} December Gliwice–Zakopane : proceedings of the eleventh international scientific conference : COMMENT accompanying event. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. Leszek A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. - Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 535–540. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 540, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Układy równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych[Phase equilibrium diagrams of two-component alloys] / oprac. Janusz KRAWCZYK // W: Metaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0143). — S. 131–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Warunki powstawania i własności białej warstwyConditions of formation and properties of the white layer / Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 11, s. 545–553. — Bibliogr. s. 553

 • słowa kluczowe: biała warstwa, walce hutnicze, ciemna warstwa, warstwa Beilby'ego, szyny kolejowe

  keywords: white layer, railway, mill rolls, dark layer, Beilby layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ drogi pękania na własności staliwa G200CrMoNi4-6-3 stosowanego na walce hutnicze[The influence of fracture propagation path on cast steel G200CrMoNi4-6-3 for mill rolls properties] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Jarosław Radwan, Grzegorz Mikulski // W: X Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 45). — S. 94–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ struktury stali X165Cr16 na mechanizm zużywania się form ciśnieniowych przy odlewaniu stopu ZnAl4Cu1The X165Cr16 steel structure influence on the wears mechanisms of injection mould during ZnAl4Cu1 alloy pressure casting / Artur Krzysztof, Janusz KRAWCZYK // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ szybkości chłodzenia na morfologię cementytu w układzie Widmannstättena w staliwie G155CrMoNi4-6-3The cooling rate influence on the hypereutectoid cementite precipitates in Widmannstätten's shape morphology of G155CrMoNi4-6-3 cast steel / Paweł Tyrała, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę staliwa L155HNM stosowanego na walce hutniczeAn effect of the cooling rate on the structure of $G155CrMoNi4-6-3$ cast steel rolls / Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Paweł Tyrała // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7, s. 171–177. — Bibliogr. s. 176–177, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie spektroskopii Mössbauerowskiej do analizy zmian struktury stali podczas odpuszczaniaA study of the microstructure changes of steel at tempering using Mössbauer spectroscopy / Karol Gilewski, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 23–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: