Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Mechanizm zużywania się ulepszonego cieplnie stalowego walca hutniczego
2
  • Obserwacje fraktograficzne metodą poszerzonej głębi ostrości przy wykorzystaniu mikroskopii świetlnej
3
  • Własności staliwa L200HNM stosowanego na walce hutnicze
4
  • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności staliw stosowanych na walce hutnicze