Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Ćwiczenia z materiałów metalicznych
2
3
  • Kierunki rozwoju stali szynowych
4
  • Mechanizm powstawania białej warstwy na szynach kolejowych
5
  • Mechanizm zużywania się rolek COS wykonanych ze stali 1H18N9T
6
  • Metaloznawcze aspekty powstawania uszkodzeń eksploatacyjnych w szynach kolejowych
7
  • Morphology of retained austenite in cold-work tool steel after high-temperature of austenitizing
8
  • Symulacja chłodzenia szyny kolejowej UIC60 w spokojnym powietrzu
9
  • Wpływ obróbki cieplnej na morfologię ledeburytu przemienionego w staliwie L200HNM
10
  • Wpływ obróbki cieplnej na odporność na pękanie staliwa L200HNM
11
  • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę oraz własności staliwa L155HNM stosowanego na walce hutnicze