Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Characteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state
2
 • Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
3
 • Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
4
 • Continuous heating from as-quenched state in a new hot-work steel
5
 • Ćwiczenia z materiałów metalicznych
6
 • Development of microstructure and texture during cold-rolling and recrystallization of CuAl5 single crystal with the (100)[011] orientation
7
 • Development of the microstructure of 22MnB5 steel and Al-Si coating during deep drawing of automotive B pillar
8
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
9
 • Effect of dynamic recrystallization on the hardness of the selected alloys
10
 • Effect of secondary carbides precipitated in widmanstatten shape on tribological properties of cast materials
11
 • Influence of material parameters on the nanocrystalline white layer formation
12
 • Influence of plastic deformation conditions on lamellar $\alpha$ phase colony size in two-phase titanium alloys
13
 • Influence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of $Ti13Nb13Zr$ alloy
14
 • Influence of the ageing temperature on the selected mechanical properties of the $Ti6Al7Nb$ alloy
15
 • Influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure of high-speed steels
16
 • Kierunki rozwoju stali szynowych
17
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali $18CrNiMo7-6$ stosowanej na koła zębate
18
 • Koncepcja obróbki cieplnej staliwa ledeburytycznego
19
 • Kształtowanie mikrostruktury i odporności na pękanie stopu Ti24Nb4Zr8Sn
20
 • Kształtowanie mikrostruktury i własności staliw nadeutektoidalnych
21
 • Kształtowanie właściwości trybologicznych staliwa $G200CrNiMo4-3-3$ przez obróbkę cieplną
22
 • Materiały lane na osnowie żelaza jako element pary ciernej
23
 • Mechanism of a white layer formation as a result of tribological contacts
24
 • Mechanizm oraz przyczyny korozji wkładki formującej butelkę PET
25
 • Mechanizm powstawania białej warstwy na szynach kolejowych