Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.



1
 • Analiza dylatometryczna zakresu występowania stopowego cementytu drugorzędowego w stalach nadeutektoidalnych
2
 • Analiza miejsc zarodkowania pęknięć pittingowych w próbkach stalowych pokrytych powłokami TiN i CrN naniesionymi metodą PVD
3
 • Analiza pasmowości mikrostruktury stalowych odkuwek motoryzacyjnych
4
 • Analiza procesu kucia odkuwki kołnierza ze stali 300M
5
 • Analiza stopów na osnowie żelaza stosowanych na rolki osprzętowe w walcowni drobnej
6
 • Analiza właściwości warstwy wierzchniej noży kutrów misowych do rozdrabniania mięsa w aspekcie zużywania ubytkowego
7
 • Badanie wpływu chromu na przemianę bainityczną w stalach z wysoką zawartością krzemu
8
 • Characteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state
9
 • Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
10
 • Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
11
 • Charakterystyka odkuwki ze stopu Inconel 625 w odniesieniu do warunków odkształcenia plastycznego
12
 • Charakterystyka płaskowników ze stali konstrukcyjnych S355J0, S235JR oraz LRAH36 z uwzględnieniem własności tribologicznych
13
 • Ćwiczenia z materiałów metalicznych
14
 • Development of microstructure and texture during cold-rolling and recrystallization of CuAl5 single crystal with the (100)[011] orientation
15
16
 • Development of the microstructure of 22MnB5 steel and Al-Si coating during deep drawing of automotive B pillar
17
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
18
 • Effect of dynamic recrystallization on the hardness of the selected alloys
19
 • Effect of secondary carbides precipitated in widmanstatten shape on tribological properties of cast materials
20
 • Effect of tool microstructure on the white layer formation
21
 • Fracture toughness of cast materials for mill rolls
22
 • Influence of carbon on the formation of microstructure and mechanical properties of Co-Cr-Mo and Co-Cr-W-Mo cast alloys
23
 • Influence of material parameters on the nanocrystalline white layer formation
24
 • Influence of plastic deformation conditions on lamellar $\alpha$ phase colony size in two-phase titanium alloys
25
 • Influence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of $Ti13Nb13Zr$ alloy