Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Metaloznawcze aspekty procesu ciągnienia stopu Ti6Al4VPhysical metallurgy aspects of Ti6Al4V alloy drawing / Janusz KRAWCZYK, Marek PAĆKO, Tomasz ŚLEBODA, Michał Zięć, Mariusz Skóra, Jerzy Dybich // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 82 nr 1, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, ciągnienie, Ti6Al4V

  keywords: drawing, mechanical properties, microstructure, Ti6Al4V

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.1.10

3
 • Microstructure and hardness of aged $Ti-10V-2Fe-3Al$ near-beta titanium alloyMikrostruktura i twardość starzonego stopu tytanu pseudo-$\beta$ $Ti-10V-2Fe-3Al$ / Anna Baran-Sadleja, Janusz KRAWCZYK, Maciej Motyka, Łukasz FROCISZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2017 R. 38 nr 4, s. 158–162. — Bibliogr. s. 161

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka cieplna, stopy tytanu

  keywords: microstructure, heat treatment, titanium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2017.4.1

4
 • Ocena segregacji międzydendrytycznej w nadeutektoidalnych stopach żelazaEvaluation of interdendritic segregation in hypereutectoid iron alloys / Radosław Kieca, Janusz KRAWCZYK, Paweł DROŻDŻ, Łukasz FROCISZ, Maria WĄTROBA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2017 nr 34, s. 123–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 54. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Tribological and material utility aspects of mill rolls for cold rollingTribologiczne i użytkowe aspekty materiałów na walce do walcowni zimnych / Janusz KRAWCZYK, Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA, Marcin MADEJ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2017 R. 38 nr 1, s. 20–25. — Bibliogr. s. 24

 • słowa kluczowe: tribologia, walce hutnicze, węgliki pierwotne, walcownia zimna, stale narzędziowe

  keywords: tribology, cold rolling, primary carbides, mill rolls, tool steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2017.1.4

7
 • Tribological properties of high carbon steels in an as-cast state and after plastic deformationWłasności tribologiczne wysokowęglowych stali w stanie po odlaniu i przeróbce plastycznej / Łukasz FROCISZ, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 nr 6, s. 19–26. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/a2E3Qd

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, odlewanie, tribologia, kucie, stal, węgliki drugorzędowe

  keywords: microstructure, tribology, forging, casting, steel, secondary carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: