Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Interakcja pomiędzy tworzeniem się białej warstwy a oddziaływaniem adhezyjnym w warunkach tarcia stopów żelaza w wysokiej temperaturzeInteraction between the creation of a white layer and adhesive reaction in case of friction of alloy iron in high temperature / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2014 R. 45 nr 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, biała warstwa, walec hutniczy, stopy żelaza, nalepienie

  keywords: microstructure, white layer, mill roll, sticking, iron alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Rola warunków eksploatacji oraz morfologii mikrostruktury w zużyciu staliwnych walców hutniczychThe role of the operation conditions and the microstructure morphology on the wear of cast steel metallurgical rolls / Janusz KRAWCZYK // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • The influence of austenitic transformation on thermal fatigue in cast steel mill rolls / PAWŁOWSKI Bogdan, KRAWCZYK Janusz, BAŁA Piotr // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 112. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 389–393. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 393, Abstr.

 • keywords: thermal fatigue, cast steel, mill rolls, austenitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The role of microstructure in the formation of thermal fatigue cracks in cast steel metallurgical rolls / KRAWCZYK Janusz // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 126. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 720–725. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 725, Abstr.

 • keywords: cementite, wear, cast steel, graphite, metallurgical rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ miejsca zarodkowania pęknięcia na zużycie pittingowe azotowanej stali 30CrMoV9Influence of pitting initation mechanism on pitting resistance of nitrided steel 30CrMoV9 / Ł. Frocisz, P. BAŁA, J. KRAWCZYK, W. Piekoszewski // W: XLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — Na okł. tyt.: Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-49-0. — S. 181–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.. — P. Bała – dod. afiliacja ACMiN

 • słowa kluczowe: zużycie, pitting, azotowanie, pękanie zmęczeniowe, miejsca zarodkowania

  keywords: wear, pitting, nitriding, fatigue cracking, initiation mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ procesów obróbki cieplno-plastycznej na kształtowanie się mikrostruktury stopu tytanu pseudo-betaEffect of thermal-forming treatment processes on microstructure shaping of the titanium alloy pseudo-B / Sławomir Jawień, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ warunków odkształcania plastycznego na mikrostrukturę stopu $Ti-48Al-2Cr-2Nb$Influence of plastic deformation conditions on microstructure development of $Ti-48Al-2Cr-2Nb$ alloy / A. Gradzik, J. KRAWCZYK // W: XLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — Na okł. tyt.: Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-49-0. — S. 379–383. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja dynamiczna, stop Ti-48Al-2Cr-2Nb, odkształcanie plastyczne

  keywords: plastic deformation, dynamic recrystallization, Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: