Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Interakcja pomiędzy tworzeniem się białej warstwy a oddziaływaniem adhezyjnym w warunkach tarcia stopów żelaza w wysokiej temperaturzeInteraction between the creation of a white layer and adhesive reaction in case of friction of alloy iron in high temperature / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2014 R. 45 nr 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, biała warstwa, walec hutniczy, stopy żelaza, nalepienie

  keywords: microstructure, white layer, mill roll, sticking, iron alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • The influence of austenitic transformation on thermal fatigue in cast steel mill rolls / PAWŁOWSKI Bogdan, KRAWCZYK Janusz, BAŁA Piotr // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 112. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 389–393. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 393, Abstr.

 • keywords: thermal fatigue, cast steel, mill rolls, austenitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The role of microstructure in the formation of thermal fatigue cracks in cast steel metallurgical rolls / KRAWCZYK Janusz // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 126. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 720–725. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 725, Abstr.

 • keywords: cementite, wear, cast steel, graphite, metallurgical rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ procesów obróbki cieplno-plastycznej na kształtowanie się mikrostruktury stopu tytanu pseudo-betaEffect of thermal-forming treatment processes on microstructure shaping of the titanium alloy pseudo-B / Sławomir Jawień, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: