Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza miejsc zarodkowania pęknięć pittingowych w próbkach stalowych pokrytych powłokami naniesionymi metodą PVDAnalysis of initiation spot of pitting cracks in steel samples coated layers applied by PVD method / Łukasz Frocisz, Kamil Górecki, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 87–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza właściwości warstwy wierzchniej noży kutrów misowych do rozdrabniania mięsa w aspekcie zużywania ubytkowegoThe surface layer properties of bowl cutter knives for grinding meat in the aspect of loss wear / Jan Zwolak, Stanisław J. SKRZYPEK, Janusz KRAWCZYK // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2013 t. 1 z. 1, s. 295–303. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Abstr.. — Stanisław J. Skrzypek, Janusz Krawczyk – afiliacja: Katedra Metaloznawstwa I Metalurgii Proszków, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of microstructural banding in hot-work tool steel on thermal expansion anisotropy / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA, J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2013 vol. 56 iss. 1, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

 • keywords: microstructural banding, surface cracks, thermal expansion anisotropy, die for aluminium die-casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanism of a white layer formation as a result of tribological contactsMechanizm tworzenia się białej warstwy w wyniku kontaktu tribologicznego / Janusz KRAWCZYK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 4, s. 310–313. — Bibliogr. s. 313, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, skład fazowy, twardość, tribologia, biała warstwa, kucie

  keywords: microstructure, phase composition, white layer, tribology, forging, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Premature cracking of dies for aluminium alloy die-castingPrzedwczesne pękanie matryc do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, T. TOKARSKI, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279. — Bibliogr. s. 1279

 • keywords: heat treatment, hot-work tool steel, die failure, die-casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0147

6
 • Rola warunków odkształcenia w kształtowaniu się mikrostruktury stopu Ti6Al4VThe role of the deformation conditions in the evolution of the microstructure of Ti6Al4V alloy / Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Marek WOJTASZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, S. 619–626. — Bibliogr. s. 626. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, stopy tytanu, odkształcenie plastyczne, morfologia fazy α, morfologia fazy β

  keywords: recrystallization, titanium alloys, plastic deformation, α phase morphology, β phase morphology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The analysis of the tribological properties of the armoured face conveyor chain raceBadania własności tribologicznych płyty ślizgowej przenośnika zgrzebłowego / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1251–1262. — Bibliogr. s. 1262. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93398/PDF/10267-Volume58_Issue4-18_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: twardość, przenośnik zgrzebłowy, własności tribologiczne, stal odporna na ścieranie Hardox 450

  keywords: tribological properties, armoured face conveyor, hardness, Hardox 450 abrasion resistant steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0086

8
 • The influence of the heat treatment on the microstructure and tribological properties of mottled cast iron / J. KRAWCZYK, J. PACYNA, B. PAWŁOWSKI, M. MADEJ, P. BAŁA // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2013 vol. 57 iss. 1, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • keywords: microstructure, tribological properties, tool materials, cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The premature deterioration of zinc-coated steel pipes in water distribution system / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK, P. BAŁA // International Journal of Material and Mechanical Engineering ; ISSN 2162-0695. — 2013 vol. 2 iss. 3, s. 43–47. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.. — tekst: http://www.ijm-me.org/Download.aspx?ID=3509

 • keywords: water distribution system, zinc-coated steel pipe, internal corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ temperatury i intensywności odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718The influence of the temperature and equivalent strain on microstructure of Inconel 718 alloy / Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 651–658. — Bibliogr. s. 657–658. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, stopy niklu, faza δ, Inconel 718, odkształcenie plastyczne

  keywords: recrystallization, nickel alloys, δ phase, Inconel 718, plastic deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ temperatury odkształcenia na rekrystalizację dynamiczną stopu WaspaloyThe influence of deformation temperature on the dynamic recrystallization of Waspaloy alloy / Janusz KRAWCZYK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 632–638. — Bibliogr. s. 637–638. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, stopy niklu, odkształcenie plastyczne, Waspaloy, węglik Cr23C6

  keywords: recrystallization, nickel alloys, plastic deformation, Waspaloy, Cr23C6 carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zachowanie się wewnętrznych nieciągłości podczas kucia matrycowego odkuwki ze stopu $Ni-Fe-Mo$The behavior of the internal discontinuities during closed-die forging of the $Ni-Fe-Mo$ alloy forging / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Janusz KRAWCZYK, Tomasz TOKARSKI, Łukasz LISIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 775–779. — Bibliogr. s. 778–779. — Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, mikrostruktura, kucie, stop niklu

  keywords: microstructure, forging, numerical modelling, nickel alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: