Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Microstructure and tribological properties of mottled cast iron with different chemical composition / J. KRAWCZYK // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2011 vol. 51 iss. 1, s. 5–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • The effect of cast steel chemical composition on its microstructure and tribological properties in mill rolls / J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2011 vol. 47 iss. 2, s. 137–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • The microstructure changes in high-speed steels during continuous heating from the as-quenched state / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Kovové Materiály = Metallic Materials ; ISSN 0023-432X. — 2011 vol. 49 no 2, s. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

 • keywords: retained austenite, TEM, tempering, carbides, high-speed steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4149/km_2011_2_125

4
 • Tribological properties of rail steel in straight moderately loaded sections of railway tracksWłaściwości tribologiczne stali szynowych w prostych odcinkach średnioobciążonych torowisk / H. Bąkowski, A. Posmyk, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 813–822. — Bibliogr. s. 822. — J. Krawczyk – afiliacja: Department of Physical and Powder Metallurgy, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Krakow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0090-0

5
 • Tribological properties of tyre steel in rolling-sliding contact against bainitic rail steelWłaściwości tribologiczne stali obręczowej przy współpracy toczno-ślizgowej z bainityczną stalą szynową / J. KRAWCZYK, M. Witaszek, K. Witaszek // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 709–715. — Bibliogr. s. 714–715

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0078-9