Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowegoThe analysis of the effect of billet material on the machanism of wear in forming die inserts in the process of railway bumper formation / Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka zużycia stempla podczas wyciskania stalowych elementówThe characteristics of the wear of the stamp used in backward extrusion of steel elements / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Tomasz ŚLEBODA, Piotr BAŁA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 153–161. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mechanizm powstawania białej warstwy w kontekście zużycia narzędzi podczas kształtowania stalowych elementów konstrukcyjnychThe mechanism of the white layer formation in the case of the wear of tools during the forming of steel structural parts / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 135–143. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Microstructure and tribological properties of mottled cast iron with different chemical composition / J. KRAWCZYK // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2011 vol. 51 iss. 1, s. 5–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena własności tribologicznych nowych materiałów narzędziowych na osnowie nikluThe tribological properties of new Ni-based tool materials / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena wpływu parametrów procesu kucia stalowej piasty na zużycie trzpienia formującegoStudy of the influence of the forging process conditions on the wear of forming tool / Piotr SKUBISZ, Janusz KRAWCZYK, Jan SIŃCZAK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2011 nr 4, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51 –52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena zmian w warstwie wierzchniej po zużyciu tribologicznym staliwa Hadfielda przy wykorzystaniu metod rentgenowskichX-ray analysis of changes occurring in the top-layer during tribological wear of Hadfield cast steel / Janusz KRAWCZYK, Krzysztof Skrzypek, Grzegorz Dercz, Krzysztof ŻABA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2011 nr 23, s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLVIII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The effect of cast steel chemical composition on its microstructure and tribological properties in mill rolls / J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2011 vol. 47 iss. 2, s. 137–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The microstructure changes in high-speed steels during continuous heating from the as-quenched state / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Kovové Materiály = Metallic Materials ; ISSN 0023-432X. — 2011 vol. 49 no 2, s. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

 • keywords: retained austenite, TEM, tempering, carbides, high-speed steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4149/km_2011_2_125

10
 • Tribological properties of rail steel in straight moderately loaded sections of railway tracksWłaściwości tribologiczne stali szynowych w prostych odcinkach średnioobciążonych torowisk / H. Bąkowski, A. Posmyk, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 813–822. — Bibliogr. s. 822. — J. Krawczyk – afiliacja: Department of Physical and Powder Metallurgy, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Krakow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0090-0

11
 • Tribological properties of tyre steel in rolling-sliding contact against bainitic rail steelWłaściwości tribologiczne stali obręczowej przy współpracy toczno-ślizgowej z bainityczną stalą szynową / J. KRAWCZYK, M. Witaszek, K. Witaszek // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 709–715. — Bibliogr. s. 714–715

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0078-9

12
 • Wybrane własności tribologiczne stopu z grupy FeAlChosen tribological properties of FeAl alloys / Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Marek WOJTASZEK, Marek PAĆKO // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 253–261. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: