Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 5e70920b878c28a04738f0cb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka stali stosowanych na rolki urządzenia COS w aspekcie odporności na utlenianie ciągłeCharacteristic of steels used for CCS rolls in aspect of continus oxidation resistance / K. JURA, J. KRAWCZYK // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 312–317. — Bibliogr. s. 316–317, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of a matrix on properties of mottled cast iron applied for mill rolls / J. KRAWCZYK, J. PACYNA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: heat treatment, cast iron, pearlite, wear resistant alloys, mill rolls, bainite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Jakość złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10Quality of welded joints of cooling water pipeline made of austenitic steel X6CrNiTi18-10 / Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH, Marek PAĆKO // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 4, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium contentKinetyka przemian fazowych przy odpuszczaniu stali narzędziowych o zróżnicowanej zawartości chromu / Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 243–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel applied for toothed wheels / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: heat treatment, kinetics of phase transformations, CCT diagram, hardenability, steel for toothed wheels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in tool steels of a different chromium contentKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach narzędziowych o zróżnicowanej zawartości chromu / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Teresa SKRZYPEK, Adam KOKOSZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 247–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali $18CrNiMo7-6$ stosowanej na koła zębate[The kinetics of phase transformation of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel working for gear wheels] / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korozja wżerowa złączy spawanych stali austenitycznej X6CrNiTi18-10Pitting corrosion of welded joints of austenitic steel X6CrNiTi18-10 / Sławomir PARZYCH, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 7, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metalograficzne aspekty uszkodzeń eksploatacyjnych złącza spawanego stali i staliwa austenitycznegoMetalographical aspects of austenitic steel and cast iron joints operation damages / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI, Sławomir KĄC // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 2, s. 21–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure formation and properties of abrasion resistant cast steel / J. KRAWCZYK, S. PARZYCH // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 1, s. 295–300. — Bibliogr. s. 299–300, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niezgodności spawalnicze w połączeniach spawanych stali ${X6CrNiTi18-10}$Welding imperfections of weld ${X6CrNiTi18-10}$ steel joints / Michał Wańczyk, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 20, s. 269–273. — Biliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGHThe new materials and new technologies of heat treatment in offer of AGH University of Sciences and Technology for metallurgical industry / Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Adam KOKOSZA, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 160–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej po zużyciu tribologicznym stopu na osnowie żelazaX-ray analysis of the structure of top layer of iron-based alloy after tribological wear / Janusz KRAWCZYK, Krzysztof Skrzypek, Grzegoz Dercz, Krzysztof ŻABA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 20, s. 137–142. — Bibliogr. s. 141–142. — Artykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej żeliwa poddanego zużyciu tribologicznemuX-ray analysis of the structure of top layer of cast iron after tribological wear / J. KRAWCZYK, K. Skrzypek, G. Dercz, K. ŻABA, A. KAWECKI // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 227–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The effect of non-metallic inclusions on mechanical properties of a toughened hypoeutectoid low-alloy steelWpływ wtrąceń niemetalicznych na własności mechaniczne ulepszonej cieplnie niskostopowej stali podeutektoidalnej / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121. — 38th School of Materials Science

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The kinetics of austenite grain growth in steel for wind power plant shaftsKinetyka rozrostu ziarna austenitu w stali na wały siłowni wiatrowych / J. KRAWCZYK, H. ADRIAN // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 91–99. — Bibliogr. s. 98–99. — 38th School of Materials Science

 • keywords: austenite, carbonitrides, grain size, wind power plant shaft, lowalloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies of phase transformation during tempering in high-carbon tool steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc, G. Dercz // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163, s. 200–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr.. — XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.200.pdf

 • keywords: retained austenite, phase transformation, martensite, tempering, tool steel, Mossbauer spectroscopy CEMS, X-RAY diffraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.163.200

21
 • Własności tribologiczne wybranych stali konstrukcyjnychTribological properties of the selected structural steels / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 4, s. 223–233. — Bibliogr. s. 230–232, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ mikrostruktury i obciążenia na własności tribologiczne staliwa $G155CrNiMo4-3-3$[Influence of microstructure and loading on tribological properties of $G155CrNiMo4-3-3$ cast steel] / J. KRAWCZYK // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ mikrostruktury oraz zawartości wtrąceń niemetalicznych na wytrzymałość zmęczeniową stali $35B2+Cr$Effect of microstructure and non-metallic inclusions on fatigue strength of $35B2+Cr$ steel / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK, G. Satoła // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 63–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ nacisku na zużywanie bainitycznej stali szynowej przy niewielkim poślizguInfluence of pressure on wear processes of bainitic rail steel in low-slippage conditions / J. KRAWCZYK, M. Witaszek, K. Witaszek, W. Skuza, J. Rucki // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 222–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności staliwa austenitycznego[The influence of heat treatment on microstructure and properties of austenitic steel] / P. BAŁA, J. KRAWCZYK, B. PAWŁOWSKI // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: