Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka stali stosowanych na rolki urządzenia COS w aspekcie odporności na utlenianie ciągłeCharacteristic of steels used for CCS rolls in aspect of continus oxidation resistance / K. JURA, J. KRAWCZYK // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 312–317. — Bibliogr. s. 316–317, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of a matrix on properties of mottled cast iron applied for mill rolls / J. KRAWCZYK, J. PACYNA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: heat treatment, cast iron, pearlite, wear resistant alloys, mill rolls, bainite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Jakość złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10Quality of welded joints of cooling water pipeline made of austenitic steel X6CrNiTi18-10 / Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH, Marek PAĆKO // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 4, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content / Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 243–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel applied for toothed wheels / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: heat treatment, kinetics of phase transformations, CCT diagram, hardenability, steel for toothed wheels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in tool steels of a different chromium content / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Teresa SKRZYPEK, Adam KOKOSZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 247–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Korozja wżerowa złączy spawanych stali austenitycznej X6CrNiTi18-10Pitting corrosion of welded joints of austenitic steel X6CrNiTi18-10 / Sławomir PARZYCH, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 7, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metalograficzne aspekty uszkodzeń eksploatacyjnych złącza spawanego stali i staliwa austenitycznegoMetalographical aspects of austenitic steel and cast iron joints operation damages / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI, Sławomir KĄC // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 2, s. 21–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructure formation and properties of abrasion resistant cast steel / J. KRAWCZYK, S. PARZYCH // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 1, s. 295–300. — Bibliogr. s. 299–300, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Niezgodności spawalnicze w połączeniach spawanych stali ${X6CrNiTi18-10}$Welding imperfections of weld ${X6CrNiTi18-10}$ steel joints / Michał Wańczyk, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 20, s. 269–273. — Biliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGHThe new materials and new technologies of heat treatment in offer of AGH University of Sciences and Technology for metallurgical industry / Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Adam KOKOSZA, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 160–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej po zużyciu tribologicznym stopu na osnowie żelazaX-ray analysis of the structure of top layer of iron-based alloy after tribological wear / Janusz KRAWCZYK, Krzysztof Skrzypek, Grzegoz Dercz, Krzysztof ŻABA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 20, s. 137–142. — Bibliogr. s. 141–142. — Artykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • The effect of non-metallic inclusions on mechanical properties of a toughened hypoeutectoid low-alloy steelWpływ wtrąceń niemetalicznych na własności mechaniczne ulepszonej cieplnie niskostopowej stali podeutektoidalnej / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121. — 38th School of Materials Science

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The kinetics of austenite grain growth in steel for wind power plant shaftsKinetyka rozrostu ziarna austenitu w stali na wały siłowni wiatrowych / J. KRAWCZYK, H. ADRIAN // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 91–99. — Bibliogr. s. 98–99. — 38th School of Materials Science

 • keywords: austenite, carbonitrides, grain size, wind power plant shaft, lowalloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies of phase transformation during tempering in high-carbon tool steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc, G. Dercz // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163, s. 200–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr.. — XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.200.pdf

 • keywords: retained austenite, phase transformation, martensite, tempering, tool steel, Mossbauer spectroscopy CEMS, X-RAY diffraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.163.200

19
 • Własności tribologiczne wybranych stali konstrukcyjnychTribological properties of the selected structural steels / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 4, s. 223–233. — Bibliogr. s. 230–232, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ nacisku na zużywanie bainitycznej stali szynowej przy niewielkim poślizguInfluence of pressure on wear processes of bainitic rail steel in low-slippage conditions / J. KRAWCZYK, M. Witaszek, K. Witaszek, W. Skuza, J. Rucki // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 222–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ poślizgu na zużycie i zmiany w mikrostrukturze warstwy wierzchniej stali bainitycznej przeznaczonej na szyny kolejoweThe influence of slippage on wear and microstructural changes of a bainitic rail steel / Mirosław Witaszek, Janusz KRAWCZYK, Kazimierz Witaszek // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 6, s. 237–246. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ ratchettingu na powstawanie i rozwój zmęczeniowych pęknięć w stali szynowejThe influence of ratchetting on formation and propagation of the fatigue cracks in rail steel / H. Bąkowski, A. Posmyk, J. KRAWCZYK // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 216–221. — Bibliogr. s. 221, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ temperatury i czasu austenityzowania na wielkość ziarna oraz twardość po hartowaniu stali 34CrNiMo6The influence of the temperature and time of austenitising on the austenite grain size and hardness after quenching of 34CrNiMo6 steel / J. KRAWCZYK, J. KOWALSKI, J. Wójcik, P. BAŁA // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ umocnienia dyspersyjnego tlenkiem itru stopu FeAl na jego własności tribologiczneThe influence of oxide dispersion strengthening on tribological properties of FeAl alloy / T. ŚLEBODA, J. KRAWCZYK, M. MADEJ // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 211–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: