Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Influence of a matrix on properties of mottled cast iron applied for mill rolls / J. KRAWCZYK, J. PACYNA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: heat treatment, cast iron, pearlite, wear resistant alloys, mill rolls, bainite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content / Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 243–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel applied for toothed wheels / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: heat treatment, kinetics of phase transformations, CCT diagram, hardenability, steel for toothed wheels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in tool steels of a different chromium content / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Teresa SKRZYPEK, Adam KOKOSZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 247–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Microstructure formation and properties of abrasion resistant cast steel / J. KRAWCZYK, S. PARZYCH // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 1, s. 295–300. — Bibliogr. s. 299–300, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • The effect of non-metallic inclusions on mechanical properties of a toughened hypoeutectoid low-alloy steelWpływ wtrąceń niemetalicznych na własności mechaniczne ulepszonej cieplnie niskostopowej stali podeutektoidalnej / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121. — 38th School of Materials Science

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The kinetics of austenite grain growth in steel for wind power plant shaftsKinetyka rozrostu ziarna austenitu w stali na wały siłowni wiatrowych / J. KRAWCZYK, H. ADRIAN // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 91–99. — Bibliogr. s. 98–99. — 38th School of Materials Science

 • keywords: austenite, carbonitrides, grain size, wind power plant shaft, lowalloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies of phase transformation during tempering in high-carbon tool steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc, G. Dercz // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163, s. 200–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr.. — XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.200.pdf

 • keywords: retained austenite, phase transformation, martensite, tempering, tool steel, Mossbauer spectroscopy CEMS, X-RAY diffraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.163.200