Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza mechanizmu zużycia podczas kontaktu tribologicznego wybranych stali ze stalą $80CrMoV4-3$The analysis of the mechanism of wear during tribological contact between chosen steels and $80CrMoV4-3$ steel / J. KRAWCZYK, M. KOT, S. ZIMOWSKI, M. MADEJ // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 242–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali nadeutektoidalnej 90CrV6The kinetics of phase transformation of undercooled austenite in hypereutectoid 90CrV6 steel / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. Włodarski // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Własności tribologiczne stali stopowych nadeutektoidalnychTribological properties of hypereutectoid alloy steels / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 2, s. 39–51. — Bibliogr. s. 48–50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ normalizowania niezupełnego na kinetykę mechanizmu zużycia tribologicznego staliwa ledeburytycznegoThe influence of under-annealing normalizing on the tribological wear kinetics of a ledeburitic cast steel / Janusz KRAWCZYK, Rafał DZIURKA, Edyta ROŻNIATA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 6, s. 399–404. — Bibliogr. s. 403–404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa G200CrNiMo4-3-3 na morfologię wydzieleń cementytu drugorzędowego i ledeburytycznegoInfluence of under-annealing normalizing of G200CrNiMo4-3-3 cast steel on the morphology of secondary and ledeburitic cementite / J. KRAWCZYK, R. DZIURKA, E. ROŻNIATA // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ średnicy prętów zbrojeniowych na ich mikrostrukturę i własności po procesie TempcoreThe influence of reinforcement bar diameter on its microstructure and properties after Tempcore process / P. BAŁA, Ł. Baran, J. KRAWCZYK // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie ulepszonym cieplnieInfluence of non-metallic inclusions on the impact energy of ${35B2+Cr}$ steel after quenching and tempering treatment / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 9, s. 684–689. — Bibliogr. s. 689

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie wyżarzonymInfluence of non-metallic inclusions on the impact energy of ${35B2+Cr}$ steel after softening / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 4, s. 261–263. — Bibliogr. s. 263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: