Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka płaskowników ze stali konstrukcyjnych S355J0, S235JR oraz LRAH36 z uwzględnieniem własności tribologicznychThe characterization of S355J0, S235JR and LRAH36 structural steels flats with its tribological properties undertaking / J. KRAWCZYK, Ł. Trzebuniak, M. MADEJ // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 188–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyki stali przeznaczonych na rolki urządzenia COSCharacteristics of steels intended for CCS rolls / Janusz KRAWCZYK, Konrad Jura // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15, s. 125–131. — Bibliogr. s. 130–131, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonówSelection of materials for elements of frictional dampers in freight car suspensions / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Artur KAWECKI, Janusz KRAWCZYK, Władysław Stanisławski, Przemysław Październiak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1, s. 8–14

 • słowa kluczowe: tłumik drgań w zawieszeniach wagonów, element cierny

  keywords: damper in freight car suspensions, element of frictional

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of the microstructure on tribological phenomena occurring on the surface of a mill roll made of SA5T cast iron (GJSL-HV600 – GJSL-330$NiMoCr$12-8-3) / J. KRAWCZYK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 2, s. 170–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/JsYgpv

 • keywords: tribology, metallography, wear resistant alloys, mill rolls, mottled cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure of high-speed steels / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali narzędziowej do pracy na gorącoThe kinetics of phase transformations undercooled austenite in new hot-working steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Morfologia wydzieleń grafitu jako przyczyna wyłamywania się czopów żeliwnych walców hutniczych produkcji włoskiej[The morphology of graphite precipitation as a reason for damage of the flange of cast iron rolls] / Janusz KRAWCZYK, Piotr Terczyński, Kazimierz Sikora // W: Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : XIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, kwiecień 2008 / Huta Buczek Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-09-4. — S. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problematyka wydzieleń węglików wtórnych w żeliwnych walcach hutniczych produkcji włoskiej[Problematic secondary carbides precipitation in cast iron mill rolls] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Stanisław Grabowski, Kazimierz Sikora // W: Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : XIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, kwiecień 2008 / Huta Buczek Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-09-4. — S. 23–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Stale jako elementy pary ciernej w tłumikach drgań zawieszeń wagonówSteels as a component of wear vapour in vibration dampers for rail cars / Janusz KRAWCZYK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2008 R. 39 nr 3, s. 37–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Strukturalne przyczyny uszkodzenia żeliwnego walca hutniczegoStructural causes of defects in a cast iron mill roll / J. KRAWCZYK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • TEM studies of the influence of the morphology of carbide precipitates in low-temperature tempered steels containing ${Ni}$ addition on their fracture toughness / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The effect of non-metallic inclusions on the crack propagation impact energy of toughened 35B2+Cr steelWpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę rozprzestrzeniania się pęknięcia w stali 35B2+Cr w stanie ulepszonym cieplnie / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2008 vol. 34 no. 2, s. 115–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2008-02/metalur03.pdf

 • słowa kluczowe: stal konstrukcyjna, wtrącenia niemetaliczne, praca rozprzestrzeniania się pęknięcia, inżynieria wtrąceń, ulepszanie cieplne

  keywords: structural steel, non-metallic inclusions, impact energy of crack propagation, toughening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The high-temperature tribology of iron matrix hypoeutectic alloy after under-annealing normalizingTribologia wysokotemperaturowa stopu odlewanego na osnowie żelaza po normalizowaniu niezupełnym / Janusz KRAWCZYK, Rafał DZIURKA, Edyta ROŻNIATA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2008 vol. 34 no. 2, s. 125–131. — Bibliogr. s. 130–131, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2008-02/metalur04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The Mössbauer spectroscopy studies of cementite precipitations during continuous heating from as-quenched state of high carbon ${Cr-Mn-Mo}$ steel / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. Hanc // W: OSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program = Polish Mössbauer community meeting : abstracts and list of participants. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The Mössbauer spectroscopy studies of cementite precipitations during continuous heating from As-quenched state of high carbon $Cr-Mn-Mo$ steel / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. Hanc // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2008 vol. 114 no. 6, s. 1651–1657. — Bibliogr. s. 1657. — OSSM 2008 : proceedings of the Polish Mössbauer Community meeting : Koninki, June 8–11, 2008 / ed. Stanisław M. Dubiel. — Warsaw : Polish Academy of Sciences. Institute of Physics, 2008. — tekst: http://przyrbwn-1icm-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/APP/PDF/114/a114z621.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.114.1641

17
 • The Mössbauer spectroscopy studies of hypereutectoid cementite precipitation / KRAWCZYK J., BAŁA P., Hanc A. // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2008 vol. 32 iss. 1, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — ISBN10: 83-89728-47-8. — Publikacja dostępna online od: 2008-07-01. — Abstact W: AMME'2008 : the sixteenth international scientific conference on “Achievements in Mechanical and Materials Engineerin” : 22nd–25th June, 2008, Gliwice–Ryn, Poland : programme and proceedings / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : International OCSCO World Press, 2008 + CD-ROM. — ISBN 83-89728-47-8. — S. 82, 1.286. — tekst: http://www-1archivesmse-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/vol32_1/32110.pdf

 • keywords: steel, hypereutectoid cementite, Mössbauer spectroscopy CEMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from ${As}$-quenched state of high carbon tool steel / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta Hanc // W: ISIAME 2008 : international symposium on the Applications of the Mössbauer effect : 17–22 August 2008, Budapest, Hungary : program and book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-963-9319-79-0. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The Mössbauer spectroscopy studies of retained austenite changes during isothermal holding from ${As}$-quenched state of high carbon tool steel / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc // W: ISIAME 2008 : international symposium on the Applications of the Mössbauer effect : 17–22 August 2008, Budapest, Hungary : program and book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-963-9319-79-0. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ carbides precipitationBadania wydzieleń węglika $\varepsilon$ przy użyciu spektroskopii mössbauerowskiej / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. Hanc // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 689–693. — Bibliogr. s. 693. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol3_2008/artykuly/04_.pdf

 • keywords: tempering, tool steel, Mossbauer spectroscopy CEMS, epsilon carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal heating from As-quenched state of high carbon tool steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2008 vol. 114 no. 6, s. 1641–1650. — Bibliogr. s. 1650. — OSSM 2008 : proceedings of the Polish Mössbauer Community meeting : Koninki, June 8–11, 2008 / ed. Stanisław M. Dubiel. — Warsaw : Polish Academy of Sciences. Institute of Physics, 2008. — tekst: http://przyrbwn-1icm-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/APP/PDF/114/a114z621.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal holding from as-quenched state of high carbon tool steel / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc // W: OSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program = Polish Mössbauer community meeting : abstracts and list of participants. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during tempering of high carbon tool steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2008 vol. 32 iss. 2, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-08-01. — tekst: http://www-1archivesmse-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/vol32_2/3225.pdf

 • keywords: tempering, steel, Mössbauer spectroscopy CEMS, iron carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ mikrostruktury na zjawiska tribologiczne występujące na powierzchni walca hutniczego wykonanego z żeliwa SA5T (GJSL-HV600 – GJSL-X330${NiSiMoCr}$3-1.5-1-1)Effect of the microstructure on tribological phenomena occurring on the surface of a mill roll made of SA5T cast iron (GJSL-HV600 – GJSL-X330${NiSiMoCr}$3-1.5-1-1) / J. KRAWCZYK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa G200$CrNiMo$4-3-3 na jego własności tribologiczneThe influence of under-annealing normalising of G200$CrNiMo$4-3-3 cast steel on its tribological properties / Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2008 R. 39 nr 3, s. 27–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: