Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka płaskowników ze stali konstrukcyjnych S355J0, S235JR oraz LRAH36 z uwzględnieniem własności tribologicznychThe characterization of S355J0, S235JR and LRAH36 structural steels flats with its tribological properties undertaking / J. KRAWCZYK, Ł. Trzebuniak, M. MADEJ // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 188–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure of high-speed steels / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali narzędziowej do pracy na gorącoThe kinetics of phase transformations undercooled austenite in new hot-working steel / P. BAŁA, J. KRAWCZYK // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Morfologia wydzieleń grafitu jako przyczyna wyłamywania się czopów żeliwnych walców hutniczych produkcji włoskiej[The morphology of graphite precipitation as a reason for damage of the flange of cast iron rolls] / Janusz KRAWCZYK, Piotr Terczyński, Kazimierz Sikora // W: Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : XIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, kwiecień 2008 / Huta Buczek Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-09-4. — S. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Problematyka wydzieleń węglików wtórnych w żeliwnych walcach hutniczych produkcji włoskiej[Problematic secondary carbides precipitation in cast iron mill rolls] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Stanisław Grabowski, Kazimierz Sikora // W: Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : XIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, kwiecień 2008 / Huta Buczek Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-09-4. — S. 23–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Strukturalne przyczyny uszkodzenia żeliwnego walca hutniczegoStructural causes of defects in a cast iron mill roll / J. KRAWCZYK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • TEM studies of the influence of the morphology of carbide precipitates in low-temperature tempered steels containing ${Ni}$ addition on their fracture toughness / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The Mössbauer spectroscopy studies of cementite precipitations during continuous heating from as-quenched state of high carbon ${Cr-Mn-Mo}$ steel / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. Hanc // W: OSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program = Polish Mössbauer community meeting : abstracts and list of participants. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from ${As}$-quenched state of high carbon tool steel / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta Hanc // W: ISIAME 2008 : international symposium on the Applications of the Mössbauer effect : 17–22 August 2008, Budapest, Hungary : program and book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-963-9319-79-0. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The Mössbauer spectroscopy studies of retained austenite changes during isothermal holding from ${As}$-quenched state of high carbon tool steel / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc // W: ISIAME 2008 : international symposium on the Applications of the Mössbauer effect : 17–22 August 2008, Budapest, Hungary : program and book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-963-9319-79-0. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal holding from as-quenched state of high carbon tool steel / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc // W: OSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program = Polish Mössbauer community meeting : abstracts and list of participants. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ mikrostruktury na zjawiska tribologiczne występujące na powierzchni walca hutniczego wykonanego z żeliwa SA5T (GJSL-HV600 – GJSL-X330${NiSiMoCr}$3-1.5-1-1)Effect of the microstructure on tribological phenomena occurring on the surface of a mill roll made of SA5T cast iron (GJSL-HV600 – GJSL-X330${NiSiMoCr}$3-1.5-1-1) / J. KRAWCZYK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ parametrów obróbki elektroerozyjnej na udarność stali narzędziowejEffect of electromachining parameters on tool steel impact strength / J. KRAWCZYK, A. Krzysztof // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: