Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Mechanizm zużywania się grafityzowanego staliwnego walca hutniczego klasy ADAMIT[The wear mechanism of graphitized cast steel mill roll of adamite class] / Janusz KRAWCZYK, Łukasz Kaczmarczyk, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: XI Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : Ustroń–Jaszowiec, marzec 2006 / Huta Buczek Sp. z. o. o.. — Sosnowiec : Huta Buczek Sp. z. o. o., cop. 2006. — S. 17–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mechanizmy zużywania się walca hutniczego wykonanego z połowicznego żeliwa sferoidalnego niklowo-krzemowo-molibdenowegoThe wear mechanisms of mottled-nodular Ni-Si-Mo cast iron mill roll / Janusz KRAWCZYK, Justyna Karwat, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 99–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rola morfologii ledeburytu przemienionego i cementytu drugorzędowego w tribologii walców hutniczych[The role of transformed ledeburite and hypereutectoid cementite morphology on mill roll tribology] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: XI Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : Ustroń–Jaszowiec, marzec 2006 / Huta Buczek Sp. z. o. o.. — Sosnowiec : Huta Buczek Sp. z. o. o., cop. 2006. — S. 53–66. — Bibliogr. s. 64–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Tribologia wysokotemperaturowa na przykładzie zużywania się rolek COS : [streszczenie]High temperature tribology on the example of CCS rolls wear : [abstract] / Janusz KRAWCZYK // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A.. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 35–36. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ współczynników rozszerzalności cieplnej na skłonność do pęknięć zmęczeniowo-cieplnych rolek COSEffect of thermal expansion coefficients on the CCS rolls thermal fatigue / Janusz KRAWCZYK, Konrad Jura // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: