Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Własności staliwa L200HNM stosowanego na walce hutniczeProperties of L200HNM cast steel for rolls / Janusz KRAWCZYK, Grzegorz Mikulski, Edyta ROŻNIATA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4, s. 167–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności staliw stosowanych na walce hutniczeThe heat treatment influence on structure and properties of cast steels for mill rolls / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 370–374. — Bibliogr. s. 374. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004

  • słowa kluczowe: obróbka cieplna, staliwo, odporność na pękanie, cementyt drugorzędowy, struktura Widmannstättena, ledeburyt przemieniony

    keywords: heat treatment, cast steel, fracture toughness, transformed ledeburite, stress intensity factor Kic, Widmannstatten’s shape hypereutectoid cementite

    cyfrowy identyfikator dokumentu: