Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
 • Forging of 300M steel collar / Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • New high hardness $Mn-Cr-Mo-V$ tool steelNowa stal narzędziowa $Mn-Cr-Mo-V$ o wielkiej twardości / R. DĄBROWSKI, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 87–92. — Bibliogr. s. 92

 • keywords: mechanical properties, heat treatment, phase transformations, CCT diagram, tool steel, dilatometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optimalization of heat and thermo-chemical treatment of $50CrMoV18-30-6$ steel for hot forging diesOptymalizacja obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali $50CrMoV18-30-6$ na matryce do kucia na gorąco / J. KRAWCZYK, P. BAŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 233–239. — Bibliogr. s. 239. — 10th French-Polish Joint Symposium on Inhomogeneity of Deformation in Materials : Univ Paris Sud, Orsay, FRANCE : MAY 19-20, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Premature cracking of dies for aluminium alloy die-castingPrzedwczesne pękanie matryc do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, T. TOKARSKI, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279. — Bibliogr. s. 1279

 • keywords: heat treatment, hot-work tool steel, die failure, die-casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0147

11
 • Strain induced recrystallization in hot forged Inconel 718 alloyRekrystalizacja stopu Inconel 718 indukowana odkształceniem podczas kucia matrycowego / J. KRAWCZYK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, T. ŚLEBODA, P. BAŁA, S. BEDNAREK, M. WOJTASZEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 593–603. — Bibliogr. s. 603

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0063-y

12
 • The analysis of forging of $Ti-6Al-4V$ alloy under various thermomechanical conditions / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Marek WOJTASZEK // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The analysis of forging of X20Cr13 steel in austenite-ferrite transformation temperature range / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Bogdan PAWŁOWSKI, Rafał DZIURKA // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • The analysis of the tribological properties of the armoured face conveyor chain raceBadania własności tribologicznych płyty ślizgowej przenośnika zgrzebłowego / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1251–1262. — Bibliogr. s. 1262

 • słowa kluczowe: twardość, przenośnik zgrzebłowy, własności tribologiczne, stal odporna na ścieranie Hardox 450

  keywords: hardness, tribological properties, armoured face conveyor, Hardox 450 abrasion resistant steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0086

17
 • The analysis of the water-expanded rock bolts ruptures during pressure testAnaliza pęknięć rozprężanych wodą kotw górniczych w trakcie prób ciśnieniowych / Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Grzegorz CIOS, Tomasz TOKARSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 423–430. — Bibliogr. s. 430. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-27. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMiN AGH. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1020/764

 • słowa kluczowe: pękanie, wtrącenia niemetaliczne, kotwy górnicze, starzenie po zgniocie

  keywords: non-metallic inclusions, failure, water-expanded rock bolt, strain ageing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0032

18
19
 • The effect of cavitation erosion on austenitic-ferritic steel / Janusz KRAWCZYK, Robert Jasionowski, Daniel URA, Marcin GOŁY, Łukasz FROCISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin ; ISSN 1733-8670. — 2018 vol. 56 iss. 128, s. 30-35. — Bibliogr. s. 34-35, Abstr.. — tekst: http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2508

 • keywords: plastic deformation, cavitation, duplex steel, erosion wear, material, austenite destabilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17402/310

20
 • The effect of non-metallic inclusions on mechanical properties of a toughened hypoeutectoid low-alloy steelWpływ wtrąceń niemetalicznych na własności mechaniczne ulepszonej cieplnie niskostopowej stali podeutektoidalnej / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121. — 38th School of Materials Science

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The influence of heat treatment on microstructure and tribological properties of resistance butt welds of a cast bainitic steelWpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności tribologiczne złącza zgrzewanego wykonanego ze staliwa bainitycznego / S. PARZYCH, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 261–264. — Bibliogr. s. 264

 • keywords: heat treatment, bainitic cast steel, railway frogs, resistance butt welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0020-9

22
23
 • The influence of thermomechanical processing on microstructure developmnet in surgical tools made of X20Cr13 steel / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA, Marek PAĆKO // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 1163–1166. — Bibliogr. s. 1166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure development in a high carbon steelWpływ kinetyki przemian fazowych przy odpuszczaniu na kształtowanie mikrostruktury wysokowęglowej stali stopowej / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120

 • keywords: retained austenite, tool materials, tempering, steel, CHT - diagram, epsilon carbide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The kinetics of austenite grain growth in steel for wind power plant shaftsKinetyka rozrostu ziarna austenitu w stali na wały siłowni wiatrowych / J. KRAWCZYK, H. ADRIAN // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 91–99. — Bibliogr. s. 98–99. — 38th School of Materials Science

 • keywords: austenite, carbonitrides, grain size, wind power plant shaft, lowalloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: