Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kędzierski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • [monografia, 2012]
 • Tytuł110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • Tytuł85 lat Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 1922–2007
  AutorzyZbigniew KĘDZIERSKI, Grzegorz MICHTA, Janusz STĘPIŃSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2008 R. 75 nr 4, s. 149–154
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1997]
 • TytułAbnormal grain growth in Nb-V microalloyed steels
  AutorzyZIEWIEC A., KĘDZIERSKI Z.
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 1997 vol. 42 iss. 3, s. 219–232
4
 • [referat, 2009]
 • TytułAlCrFe coated, graded deep-drawing steels and duplex steels with enhanced corrosion resistance
  AutorzyA. ZIELIŃSKA-LIPIEC, W. RATUSZEK, Z. KĘDZIERSKI, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoC-MAC-1 : 1textsuperscript{st} international conference on Complex Metallic Alloys and their Complexity : October 4–7, 2009, Nancy, France : program and abstracts. — [France : s. n.], [2009]. — S. [83]
5
 • [referat, 2004]
 • TytułAmorficzne stopy w postaci proszku
  AutorzyTomasz KOZIEŁ, Wiktoria RATUSZEK, Zbigniew KĘDZIERSKI
  ŹródłoXXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — S. 639–644
6
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAmorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłym
  AutorzyZbigniew KĘDZIERSKI, Tomasz KOZIEŁ, Krzysztof Ziewiec
  ŹródłoPrace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2009. — S. 53–60
7
 • [monografia, 2010]
 • TytułAmorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłym
  AutorzyTomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 123, [1] s.
8
9
 • [referat, 2008]
 • TytułAn investigation of nitride precipitates in archeological iron artefacts from Poland
  AutorzyZ. KĘDZIERSKI, J. STĘPIŃSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC
  ŹródłoEM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 81
10
 • [referat, 1994]
 • TytułAnaliza numeryczna procesów obróbki cieplnej
  AutorzyHenryk ADRIAN, Zbigniew KĘDZIERSKI, Edmund TASAK
  ŹródłoKONMOT'94 : ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych : Kraków–Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 1, Pojazdy samochodowe : konstrukcja, technologia, eksploatacja / Komisja Naukowo Problemowa Motoryzacji przy Krakowskim Oddziale PAN, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK. — [Kraków : PK], 1994. — S. 11–19
11
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułApplication of the liquid miscibility gap in metallic glasses
  AutorzyTomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec
  ŹródłoProblems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — S. 249–253
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania metalograficzne pękniętego serca królewskiego Dzwonu Zygmunta
  AutorzyZbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Marcin Biborski
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2002 R. 69 nr 4, s. 153–160
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania nad technologią mieczy z młodszego okresu przedrzymskiego z obszaru kultury przeworskiej
  AutorzyMarcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI
  ŹródłoMonumenta Archeologica Barbarica. Series: Gemina. T. 1, Varia Barbarica. — 2002 t. 1, s. 81–104
14
 • [referat, 2004]
 • TytułBadanie stabilności mechanicznej austenitu w stali maraging N18K9M5T
  AutorzyUrszula SZOPA, Zbigniew KĘDZIERSKI
  ŹródłoXXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — S. 185–190
15
16
17
 • [referat, 2007]
 • TytułKatedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
  AutorzyZbigniew KĘDZIERSKI
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 19–32
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKonserwatorskie analizy metalograficzne pękniętego serca dzwonu Zygmunta
  AutorzyMarcin Biborski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI
  ŹródłoStudia Waweliana. — 2000/2001 [nr] 9/10, s. 251–261
19
 • [referat, 2003]
 • TytułManufacturing technology of double- and single-edged swords from the 1st century BC and 2nd century AD
  AutorzyM. Biborski, P. Kaczanowski, Z. KĘDZIERSKI, J. STĘPIŃSKI
  ŹródłoArchaeometallurgy in Europe : 24–26 September 2003, Milan, Italy : proceedings, Vol. 1. — Milano : Associazione Italiana di Metallurgia, 2003. — S. 97–103
20
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułMatallographische Untersuchungen der zwei- und einschneidigen Schwerter vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Oblin
  AutorzyMarcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI
  ŹródłoOblin : ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien / Katarzyna Czarnecka ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. — Warszawa : PMA : FMAB, 2007. — S. 131–146
21
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułMetaloznawstwo żelaza z okresu rzymskiego na ziemiach polskich
  AutorzyZbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI
  Źródło50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza Suligi ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — S. 175–195
22
 • [referat, 2008]
 • TytułMicrostructure of rapidly quenched ${Fe-Cu}$-based alloys with liquid miscibility gap
  AutorzyT. KOZIEŁ, Z. KĘDZIERSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, J. Latuch
  Źródło7-th Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 7–10 September 2008, Warsaw, Poland : programme and book of abstracts / Institute of Electron Technology. — [Warsaw : IET], [2008]. — S. C2.2
23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMicrostructure of the $Fe-Cu$-based liquid immiscible alloy
  AutorzyKOZIEŁ T., KĘDZIERSKI Z., ZIELIŃSKA-LIPIEC A., Ziewiec K.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 Roč. 13 mimoriadne č. 2, s. 44–49
24
 • [referat, 1999]
 • TytułModel przygotowania wsadu dla przeróbki plastycznej w warunkach tiksotropowych
  AutorzyW. ŁAPKOWSKI, Z. KĘDZIERSKI, M. PIETRZYK
  ŹródłoKomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : „Akapit”, [1999]. — S. 133–140
25
 • [referat, 1994]
 • TytułMożliwości wykorzystania stali niskostopowych z mikrododatkami w przemyśle samochodowym
  AutorzyZbigniew KĘDZIERSKI, Edmund TASAK, Henryk ADRIAN
  ŹródłoKONMOT'94 : ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych : Kraków–Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 1, Pojazdy samochodowe : konstrukcja, technologia, eksploatacja / Komisja Naukowo Problemowa Motoryzacji przy Krakowskim Oddziale PAN, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK. — [Kraków : PK], 1994. — S. 163–173