Wykaz publikacji wybranego autora

Hanna Frydrych, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506733440

OPI Nauka Polska
1
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułChromowce: chrom, molibden i wolfram
  AutorzyAndrzej ROMAŃSKI, Hanna FRYDRYCH
  ŹródłoInżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — S. 551–[577]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułChromowce – Cr, Mo i W
  AutorzyAndrzej ROMAŃSKI, Hanna FRYDRYCH
  ŹródłoInżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 445–471
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEffect of sintering atmosphere on structure and properties of vitalium type sintered materials
  AutorzyJan Ryszard Dąbrowski, Jerzy FRYDRYCH, Hanna FRYDRYCH, Wiktoria RATUSZEK
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 81–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEnergy of plastic deformation as an estimator of the retentive properties of the metal matrix in diamond impregnated tools
  AutorzyA. ROMAŃSKI, J. Lachowski, H. FRYDRYCH
  ŹródłoDiamond Tooling Journal. — 2009 iss. 1(09), s. 28–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułInfluence of sintering temperatures on microstructure and properties of sintered bronze $Cu-15Ni-8Sn$
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Wiktoria RATUSZEK, Ewa BARTOSIK
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 465–484
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2007]
 • TytułIs energy of plastic deformation a good estimator of the retentive properties of metal matrix in diamond impregnated tools?
  AutorzyA. ROMAŃSKI, J. Lachowski, H. FRYDRYCH
  Źródło2nd International industrial diamond conference [Dokument elektroniczny] : 19–20th April 2007, Rome, Italy / Diamond At Work™. — London, UK : Diamond At Work Ltd., 2007, 2007. — S. 1–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMetalurgia proszków i spieki metali
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Andrzej CIAŚ
  ŹródłoInżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — S. 215–[247]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSpiekane materiały kobalt-żelazo : ich struktura i własności
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Andrzej ROMAŃSKI, Ewa Pawińska
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 7, s. 326–332
 • słowa kluczowe: kobalt, plastyczność, żelazo, własności wytrzymałościowe, spiek

  keywords: cobalt, plasticity, iron, strength properties, sintered materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułSpieki metali
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Andrzej CIAŚ
  ŹródłoInżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 199–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSpieki narzędziowe metaliczno-diamentowe : własności użytkowe a własności materiału osnowy
  AutorzyAndrzej ROMAŃSKI, Hanna FRYDRYCH, Janusz KONSTANTY
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 564–569
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułStructure and properties of sintered tin bronze-iron
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Ryszard GOLEŃ, Jarosław Sztafiński
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2002 vol. 28 no. 1, s. 47–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułStruktura i własności spieków żelazo–miedź–cyna
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Marek SOWA, Jarosław Capiga
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2001 R. 46 nr 9, s. 433–436
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułStruktura i własności wybranych spieków ${Co-Fe}$ prasowanych na gorąco
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Andrzej ROMAŃSKI, Janusz KONSTANTY, Małgorzata Kordzikowska
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 2, s. 85–89
 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, plastyczność, prasowanie na gorąco, żelazo, własności wytrzymałościowe, własności fizyczne, spiek kobaltu

  keywords: mechanical properties, hot pressing, plasticity, iron, physical properties, strength properties, cobalt sintered compacts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThe influence of iron content and powder metallurgy processing route on microstructure and mechanical properties of cobalt-iron materials
  AutorzyH. FRYDRYCH, A. ROMAŃSKI, J. KONSTANTY
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 973–980
 • słowa kluczowe: spiekanie, wytwarzanie, spieki kobalt-żelazo

  keywords: processing, cobalt-iron materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWłasności i struktura spieków żelazo-cyna-miedź
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Maciej SUŁOWSKI, Dariusz Karcz
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 2, s. 106–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułWpływ parametrów procesu spiekania na strukturę materiałów żelazo–brąz
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Janusz KONSTANTY, Marek SOWA, Irena OLSZEWSKA, Ryszard GOLEŃ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 1999 R. 44 nr 7, s. 355–360
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułWpływ temperatury spiekania na gęstość, twardość i strukturę spieków srebro-miedź
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Edyta MÓL
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 3, s. 180–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułWpływ temperatury spiekania na mikrostrukturę i własności spieków kobalt-węglik chromu
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Janusz KONSTANTY, Wiktoria RATUSZEK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 1, s. 33–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułWpływ temperatury spiekania na własności i strukturę spiekanych brązów cynowych
  AutorzyHanna FRYDRYCH, Andrzej ROMAŃSKI, Irena OLSZEWSKA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2001 R. 46 nr 4, s. 181–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: