Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1013-9757

ResearcherID: brak

Scopus: 55967022000

PBN: 901291

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 292, z ogólnej liczby 295 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • Tytuł2D and 3D image analysis of electrospun fibre scaffolds for bone tissue engineering : [abstract]
  AutorzyUrszula STACHEWICZ, Piotr Szewczyk, Adam KRUK, Asa H. Barber, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoE-MRS [Dokument elektroniczny] : 2016 fall meeting : September 19textsuperscript{th}–22textsuperscript{nd}, Warsaw, Poland. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • Tytuł2textsuperscript{nd} Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques : 1–4.10.2008, Kraków : proceedings
  Autorzyeds. Beata DUBIEL, Elżbieta STĘPNIOWSKA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 311 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [referat, 2009]
 • Tytuł3D characterization and metrology of oxide nanoparticles in ODS alloy by electron tomography
  AutorzyA. KRUK, B. DUBIEL, W. OSUCH, G. CEMPURA, J. C. Hernandez, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoMC 2009 [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference in Graz, Austria : 30 August–4 September 2009 / eds. G. Kothleitner, [et al.]. — Graz : Verlag der TU, cop. 2009. — S. 101–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [referat, 2011]
 • Tytuł3D imaging and characterisation of strengthening particles in Inconel 718 using FIB tomography : [sesja posterowa]
  AutorzyAdam KRUK, Adam Gruszczyński, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoDresden 11 [Dokument elektroniczny] : 75th Annual meeting of the DPG and DPG spring meeting : Dresden, 13th – 18th March 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], 2011. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2011]
 • Tytuł3D imaging and metrology of yttria dispersoids in Incoloy MA956 by electron tomography
  AutorzyKRUK A., DUBIEL B., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A.
  ŹródłoEM 2011 : XIVtextsuperscript{th} international conference on Electron Microscopy : 26–30 June, 2011, Wisła, Poland : programme & abstracts. — [Polska : s. n.], 2011. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • Tytuł3D imaging and metrology of yttria dispersoids in INCOLOY MA956 by electron tomography
  AutorzyAdam KRUK, Beata DUBIEL, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2012 vol. 186, s. 37–40. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.186.37
 • keywords: INCOLOY MA956, HAADF-STEM tomography, FIB/SEM tomography

7
 • [referat, 2011]
 • Tytuł3D imaging of strengthening particles in ${Cr-V-Mo}$ (13HMF) steel using FIB/SEM tomography
  AutorzyOSUCH W., KRUK A., MICHTA G., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A.
  ŹródłoEM 2011 : XIVtextsuperscript{th} international conference on Electron Microscopy : 26–30 June, 2011, Wisła, Poland : programme & abstracts. — [Polska : s. n.], 2011. — S. 115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • [referat, 2016]
 • Tytuł3D imaging via FIB-SEM tomography at nanoscale for tissue engineering applications
  AutorzySTACHEWICZ Urszula, Piotr Szewczyk, Adam KRUK, Asa Barber, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoEMC 2016 [Dokument elektroniczny] : the 16textsuperscript{th} European Microscopy Congress : Lyon, France, 28textsuperscript{th} – 2textsuperscript{nd} September. — [France : s. n.], [2016]. — Ekran 1–2
 • keywords: tissue engineering, FIB-SEM, electrospinning, fibers, 3D tomography, cells

10
 • [referat, 2017]
 • Tytuł3D investigation and visualization of biomaterials at micro- and nanoscale
  AutorzyJoanna KARBOWNICZEK, Sara METWALLY, Piotr Szewczyk, Adam GRUSZCZYŃSKI, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Urszula STACHEWICZ
  Źródło7textsuperscript{th} KMM-VIN industrial workshop : biomaterials: key technologies for better healthcare : programme and abstracts : 27textsuperscript{th}-28textsuperscript{th} September 2017, Erlangen, Germany / Institute of Biomaterials FAU Erlangen-Nuremberg, [etc.]. — [Erlangen : s. n.], [2017]. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [referat, 2015]
 • Tytuł3D visualization and metrology by FIB-SEM tomography of polymer scaffolds for tissue regeneration
  AutorzyUrszula STACHEWICZ, J. KARBOWNICZEK, A. GRUSZCZYŃSKI, M. Buzgo, E. Amler, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoREDEOR : Unified Scientific Approaches Towards Regenerative Orthopaedics and Dentistry : international conference : 25–27 March 2015, Venice, Italy : conference book. — [Italy : s. n.], [2015]. — S. 46–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [materiały konferencyjne (red.), 2011]
 • Tytuł3rd Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy focused on alloys & Symposium of the International Centre of Electron Microscopy for Materials Science at the AGH University of Science and Technology : Kraków, 19–20.05.2011 : proceedings
  Autorzyeds. Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ
  DetailsKraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2011. — 269 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • [referat, 2009]
 • TytułAlCrFe coated, graded deep-drawing steels and duplex steels with enhanced corrosion resistance
  AutorzyA. ZIELIŃSKA-LIPIEC, W. RATUSZEK, Z. KĘDZIERSKI, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoC-MAC-1 : 1textsuperscript{st} international conference on Complex Metallic Alloys and their Complexity : October 4–7, 2009, Nancy, France : program and abstracts. — [France : s. n.], [2009]. — S. [83]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAlloying behavior of self-assembled noble metal nanoparticles
  AutorzyLaura Kühn, [et al.], Bogdan RUTKOWSKI, [et al.], Aleskandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, [et al.]
  ŹródłoChemistry : a European Journal. — 2016 vol. 22 iss. 38, s. 13446–13450. — tekst: https://goo.gl/hyGhHo
 • keywords: alloys, self-assembly, aerogels, ultimetallic, porous metals

15
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza faz występujących w nadstopie Allvac 718Plus
  AutorzyS. LECH, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 102–105
 • słowa kluczowe: analiza fazowa, mikroskopia elektronowa, nadstopy, Allvac 718Plus

  keywords: electron microscopy, phase analysis, superalloys, Allvac 718Plus

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
  AutorzyMarcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 3, s. 135–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza wydzieleń faz $gamma$' i $gamma$” w nadstopie niklu IN718 metodami wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej i holografii elektronowej
  AutorzyE. STĘPNIOWSKA, B. DUBIEL, D. Geiger, P. Formanek, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoXXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008]. — S. 61–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of $gamma$' and $gamma$” precipitates in nickel-base superalloy inconel 718 using HRTEM and 3D visualisation methods : abstract
  AutorzyE. STĘPNIOWSKA, B. DUBIEL, D. Geiger, G. CEMPURA, J. C. Hernandez, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  Źródło2textsuperscript{nd} Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques : 1–4.10.2008, Kraków : proceedings / eds. Beata Dubiel, Elżbieta Stępniowska, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 306–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalytical electron microscopy and electron holography of ${Co}$ magnetic layers deposited on ${Cu}$
  AutorzyE. STĘPNIOWSKA, D. Wolf, H. FIGIEL, F. CIURA, B. DUBIEL, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoEM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalytical electron microscopy investigations of a microstructure of single and polycrystalline $beta$-${Mg_{2}Al_{3}}$ Samson phase
  AutorzyA. ZIELIŃSKA-LIPIEC, B. DUBIEL, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoEMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 2, Materials science / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 517–518
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalytical TEM and electron holography of ferromagnetic cobalt nanolayers : abstract
  AutorzyE. STĘPNIOWSKA, D. Wolf, B. DUBIEL, T. ŚLĘZAK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  Źródło2textsuperscript{nd} Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques : 1–4.10.2008, Kraków : proceedings / eds. Beata Dubiel, Elżbieta Stępniowska, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 308–309
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalytical TEM and electron holography of magnetic field distribution in nanocrystalline ${Co}$ layers deposited on ${Cu}$
  AutorzyB. DUBIEL, D. Wolf, E. STĘPNIOWSKA, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoEMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 1, Instrumentation and methods / eds. Martina Luysberg, Karsten Tillmann, Thomas Weirich. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 253–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalytical TEM characterisation of platinum-aluminide coatings on a nickel-base superalloy CMSX-4
  AutorzyB. DUBIEL, T. MOSKALEWICZ, L. Swadźba, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoEMAS 2009 : 11th European workshop on Modern developments and applications in microbeam analysis : 10 to 14 May 2009 Gdynia/Rumia, Gdańsk, Poland : book of tutorials and abstracts / European Microbeam Analysis Society. — [Poland : EMAS], [2009]. — S. 245
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of 3D imaging for qualitative and quantitative characterization of gas turbine blade after service exposure
  AutorzyM. ZIĘTARA, A. GRUSZCZYŃSKI, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, A. KRUK
  ŹródłoXVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych