Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1013-9757 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55967022000

PBN: 5e70920b878c28a04738f0a3

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 489, z ogólnej liczby 495 publikacji Autora


1
 • [materiały konferencyjne (red.), 2006]
 • Tytuł1st intensive session of skill path on “Electron microscopy” : KMM-NoE [Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance – Network of Excellence] Integrated Post-Graduate School : 29th May – 2nd June, 2006 Kraków
  Autorzyeds. A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, T. MOSKALEWICZ
  Details[Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. Interfaculty Laboratory for Electron Microscopy], [2006]. — [308] s.
2
 • [referat, 2016]
 • Tytuł2D and 3D image analysis of electrospun fibre scaffolds for bone tissue engineering : [abstract]
  AutorzyUrszula STACHEWICZ, Piotr Szewczyk, Adam KRUK, Asa H. Barber, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoE-MRS [Dokument elektroniczny] : 2016 fall meeting : September 19textsuperscript{th}–22textsuperscript{nd}, Warsaw, Poland. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. [1]
3
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • Tytuł2textsuperscript{nd} Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques : 1–4.10.2008, Kraków : proceedings
  Autorzyeds. Beata DUBIEL, Elżbieta STĘPNIOWSKA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 311 s.
4
 • [referat, 2009]
 • Tytuł3D characterization and metrology of oxide nanoparticles in ODS alloy by electron tomography
  AutorzyA. KRUK, B. DUBIEL, W. OSUCH, G. CEMPURA, J. C. Hernandez, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoMC 2009 [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference in Graz, Austria : 30 August–4 September 2009 / eds. G. Kothleitner, [et al.]. — Graz : Verlag der TU, cop. 2009. — S. 101–102
5
 • [referat, 2011]
 • Tytuł3D imaging and characterisation of strengthening particles in Inconel 718 using FIB tomography : [sesja posterowa]
  AutorzyAdam KRUK, Adam Gruszczyński, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoDresden 11 [Dokument elektroniczny] : 75th Annual meeting of the DPG and DPG spring meeting : Dresden, 13th – 18th March 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], 2011. — S. [1]
6
 • [referat, 2011]
 • Tytuł3D imaging and metrology of yttria dispersoids in Incoloy MA956 by electron tomography
  AutorzyKRUK A., DUBIEL B., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A.
  ŹródłoEM 2011 : XIVtextsuperscript{th} international conference on Electron Microscopy : 26–30 June, 2011, Wisła, Poland : programme & abstracts. — [Polska : s. n.], 2011. — S. 67
7
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • Tytuł3D imaging and metrology of yttria dispersoids in INCOLOY MA956 by electron tomography
  AutorzyAdam KRUK, Beata DUBIEL, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2012 vol. 186, s. 37–40. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.186.37
8
 • [referat, 2011]
 • Tytuł3D imaging of strengthening particles in ${Cr-V-Mo}$ (13HMF) steel using FIB/SEM tomography
  AutorzyOSUCH W., KRUK A., MICHTA G., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A.
  ŹródłoEM 2011 : XIVtextsuperscript{th} international conference on Electron Microscopy : 26–30 June, 2011, Wisła, Poland : programme & abstracts. — [Polska : s. n.], 2011. — S. 115
9
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • Tytuł3D imaging of strengthening particles in Cr-V-Mo (13HMF) steel using FIB/SEM tomography
  AutorzyWładysław OSUCH, Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2012 vol. 186, s. 41–44. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.186.41
10
 • [referat, 2016]
 • Tytuł3D imaging via FIB-SEM tomography at nanoscale for tissue engineering applications
  AutorzySTACHEWICZ Urszula, Piotr Szewczyk, Adam KRUK, Asa Barber, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoEMC 2016 [Dokument elektroniczny] : the 16textsuperscript{th} European Microscopy Congress : Lyon, France, 28textsuperscript{th} – 2textsuperscript{nd} September. — [France : s. n.], [2016]. — Ekran 1–2
11
 • [referat, 2017]
 • Tytuł3D investigation and visualization of biomaterials at micro- and nanoscale
  AutorzyJoanna KARBOWNICZEK, Sara METWALLY, Piotr Szewczyk, Adam GRUSZCZYŃSKI, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Urszula STACHEWICZ
  Źródło7textsuperscript{th} KMM-VIN industrial workshop : biomaterials: key technologies for better healthcare : programme and abstracts : 27textsuperscript{th}-28textsuperscript{th} September 2017, Erlangen, Germany / Institute of Biomaterials FAU Erlangen-Nuremberg, [etc.]. — [Erlangen : s. n.], [2017]. — S. 27
12
 • [referat, 2015]
 • Tytuł3D visualization and metrology by FIB-SEM tomography of polymer scaffolds for tissue regeneration
  AutorzyUrszula STACHEWICZ, J. KARBOWNICZEK, A. GRUSZCZYŃSKI, M. Buzgo, E. Amler, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoREDEOR : Unified Scientific Approaches Towards Regenerative Orthopaedics and Dentistry : international conference : 25–27 March 2015, Venice, Italy : conference book. — [Italy : s. n.], [2015]. — S. 46–47
13
 • [materiały konferencyjne (red.), 2011]
 • Tytuł3rd Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy focused on alloys & Symposium of the International Centre of Electron Microscopy for Materials Science at the AGH University of Science and Technology : Kraków, 19–20.05.2011 : proceedings
  Autorzyeds. Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ
  DetailsKraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2011. — 269 s.
14
15
16
 • [referat, 2009]
 • TytułAlCrFe coated, graded deep-drawing steels and duplex steels with enhanced corrosion resistance
  AutorzyA. ZIELIŃSKA-LIPIEC, W. RATUSZEK, Z. KĘDZIERSKI, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoC-MAC-1 : 1textsuperscript{st} international conference on Complex Metallic Alloys and their Complexity : October 4–7, 2009, Nancy, France : program and abstracts. — [France : s. n.], [2009]. — S. [83]
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAlloying behavior of self-assembled noble metal nanoparticles
  AutorzyLaura Kühn, [et al.], Bogdan RUTKOWSKI, [et al.], Aleskandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, [et al.]
  ŹródłoChemistry : a European Journal. — 2016 vol. 22 iss. 38, s. 13446–13450. — tekst: https://goo.gl/hyGhHo
18
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza faz występujących w nadstopie Allvac 718Plus
  AutorzyS. LECH, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 102–105
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
  AutorzyMarcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 3, s. 135–143
20
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza wydzieleń faz $gamma$' i $gamma$” umacniających stop Inconel 718
  AutorzyElżbieta Stępniowska, Beata DUBIEL, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 164–167
21
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza wydzieleń faz $gamma$' i $gamma$” w nadstopie niklu IN718 metodami wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej i holografii elektronowej
  AutorzyE. STĘPNIOWSKA, B. DUBIEL, D. Geiger, P. Formanek, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoXXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008]. — S. 61–65
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza wydzieleń w stali wysokochromowej z dodatkiem boru podczas długotrwałego pełzania
  AutorzyKrzysztof Bryła, Krystyna Spiradek-Hahn, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoAnnales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. — 2006 vol. 1 fol. 32, s. 9–16
23
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza zmian mikrostruktury stali P92 wywołanych pełzaniem przy podwyższonych temperaturach
  AutorzyKrzysztof BRYŁA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 99–105
24
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of $gamma$' and $gamma$” precipitates in nickel-base superalloy inconel 718 using HRTEM and 3D visualisation methods : abstract
  AutorzyE. STĘPNIOWSKA, B. DUBIEL, D. Geiger, G. CEMPURA, J. C. Hernandez, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  Źródło2textsuperscript{nd} Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques : 1–4.10.2008, Kraków : proceedings / eds. Beata Dubiel, Elżbieta Stępniowska, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 306–307
25
 • [referat, 2006]
 • TytułAnalysis of phases in multilayered, nanostructured $Ti$-base alloys by analytical and high resolution TEM methods
  AutorzyA. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, P. A. Buffat
  ŹródłoAbstract book of 6th Japanese-Polish joint seminar on Materials analysis : new developments and analysis for fabrication of functional nanostructures : 11textsuperscript{th}–13textsuperscript{th} September, 2006, Toyama, Japan / University of Toyama. — [Toyama : UT], [2006]. — S. 3–4