Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kmm


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1013-9757 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55967022000

PBN: 5e70920b878c28a04738f0a3

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 489, z ogólnej liczby 495 publikacji Autora


1
 • 1st intensive session of skill path on “Electron microscopy”
2
 • 2D and 3D image analysis of electrospun fibre scaffolds for bone tissue engineering
3
 • 2\textsuperscript{nd} Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques
4
 • 3D characterization and metrology of oxide nanoparticles in ODS alloy by electron tomography
5
 • 3D imaging and characterisation of strengthening particles in Inconel 718 using FIB tomography
6
 • 3D imaging and metrology of yttria dispersoids in Incoloy MA956 by electron tomography
7
 • 3D imaging and metrology of yttria dispersoids in INCOLOY MA956 by electron tomography
8
 • 3D imaging of strengthening particles in ${Cr-V-Mo}$ (13HMF) steel using FIB/SEM tomography
9
 • 3D imaging of strengthening particles in Cr-V-Mo (13HMF) steel using FIB/SEM tomography
10
 • 3D imaging via FIB-SEM tomography at nanoscale for tissue engineering applications
11
 • 3D investigation and visualization of biomaterials at micro- and nanoscale
12
 • 3D visualization and metrology by FIB-SEM tomography of polymer scaffolds for tissue regeneration
13
 • 3rd Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy focused on alloys & Symposium of the International Centre of Electron Microscopy for Materials Science at the AGH University of Science and Technology
14
15
 • Advanced transmission electron microscopy for characterisation of coated materials for aerospace
16
 • AlCrFe coated, graded deep-drawing steels and duplex steels with enhanced corrosion resistance
17
 • Alloying behavior of self-assembled noble metal nanoparticles
18
 • Analiza faz występujących w nadstopie Allvac 718Plus
19
 • Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
20
 • Analiza wydzieleń faz $\gamma$' i $\gamma$” umacniających stop Inconel 718
21
 • Analiza wydzieleń faz $\gamma$' i $\gamma$” w nadstopie niklu IN718 metodami wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej i holografii elektronowej
22
 • Analiza wydzieleń w stali wysokochromowej z dodatkiem boru podczas długotrwałego pełzania
23
 • Analiza zmian mikrostruktury stali P92 wywołanych pełzaniem przy podwyższonych temperaturach
24
 • Analysis of $\gamma$' and $\gamma$” precipitates in nickel-base superalloy inconel 718 using HRTEM and 3D visualisation methods
25
 • Analysis of phases in multilayered, nanostructured $Ti$-base alloys by analytical and high resolution TEM methods