Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Czarski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4662-1075 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6508074107

PBN: 5e70920b878c28a04738f0a2

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAccuracy in the determination of particle size distribution by means of linear method
  AutorzyAndrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoStereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — S. 123–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza fraktalnych własności profili przełomów stali 41Cr4
  AutorzyKurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI, Tadeusz SKOWRONEK
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 510–515
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis of Clements' method for capability indices estimation
  AutorzyAndrzej CZARSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 55–64. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur05.pdf
 • słowa kluczowe: analiza zdolności procesu, rozkłady inne od rozkładu normalnego, metoda Celmentsa, statystyczne sterowanie procesem, SPC

  keywords: process capability analysis, non normal distributions, Clements' method, SPC, statistical process control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAssessment of a long-term and short-term process capability in the approach of analysis of variance (ANOVA)
  AutorzyAndrzej CZARSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2009 vol. 35 no. 2, s. 111–119. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-02/metalur03.pdf
 • słowa kluczowe: zdolność długoterminowa, zdolność krótkoterminowa, analiza wariancji, statystyczne sterowanie procesem, SPC, ANOVA

  keywords: long-term capability, short term capability, ANOVA, analysis of variance, SPC, statistical process control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessment of pearlite degradation in power industry cast steel after long-term exploitation
  AutorzyJustyna Kasińska, Piotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI, Leopold Barwicki
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2017 R. 38 nr 5, s. 212–216
 • słowa kluczowe: metalografia ilościowa, staliwo 25CrMo4, degradacja perlitu

  keywords: quantitative metallography, pearlite degradation, 25CrMo4 cast steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2017.5.2

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCapability process assessment in Six Sigma approach
  AutorzyAndrzej CZARSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2007 vol. 33 no. 2, s. 105–112. — tekst: https://goo.gl/FlFbCP
 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, metody statystyczne, zarządzanie jakością, Six Sigma

  keywords: heat treatment, Six Sigma, quality management, statistical methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułComparative analysis of methods of hardness assessment
  AutorzyA. CZARSKI
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2009 vol. 40 iss. 2, s. 94–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2016]
 • TytułCovariance function in the inhomogeneity assessment of the banded microstructure
  AutorzyPiotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK
  ŹródłoX STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 100–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułCzułość kart kontrolnych Shewharta
  AutorzyAndrzej CZARSKI
  ŹródłoPraktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 – marzec 2005 / zespół red. Jan Rewilak [et al.]. — Kraków : TQM-SOFT s. c., 2005. — S. 19–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEstimation of materials microstructure parameters using computer program SigmaScan Pro
  AutorzyPiotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI, Henryk ADRIAN
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2007 vol. 33 no. 1, s. 33–40. — tekst: https://goo.gl/dm86PV
 • słowa kluczowe: analiza obrazu, stereologia, SigmaScan Pro, współczynniki kształtu

  keywords: stereology, SigmaScan Pro, shape factors, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2016]
 • TytułEstimation of the effect of production parameters on mechanical properties of sintered steels using ANOVA
  AutorzyMaciej SUŁOWSKI, Aneta Jordan, Andrzej CZARSKI, Piotr MATUSIEWICZ
  ŹródłoX STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 132–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEstimation of the effect of production parameters on mechanical properties of sintered steels using ANOVA
  AutorzyM. SUŁOWSKI, A. Jordan, A. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 571–576
 • keywords: powder metallurgy, ANOVA, analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0084

16
 • [referat, 2000]
 • TytułFractal characterization of fractured surfaces
  AutorzyKurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI
  ŹródłoStereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — S. 427–429
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułFracture statistics using three-parameter and two-parameter Weibull distributions for $Fe-0.4C-1.5Cr-1.5Ni-0.8Mn-0.2Mo$ structural sintered steel
  AutorzyCh. FIAŁ, A. CIAŚ, A. CZARSKI, M. SUŁOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 1547–1554. — tekst: https://goo.gl/tYSVco
 • keywords: mechanical properties, Weibull statistics, threshold parameter, maximum likelihood, sintered structural steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0253

19
 • [referat, 2001]
 • TytułFraktalne cechy przełomu stali nierdzewnej austenitycznej
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI
  ŹródłoXXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — S. 135–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInfluence of orientation relationship between ferrite and cementite in pearlite on stability of cementite plates
  AutorzyAndrzej CZARSKI, Tadeusz SKOWRONEK, Władysław OSUCH
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2007 vol. 33 no. 1, s. 41–49. — tekst: https://goo.gl/GtQtxh
 • słowa kluczowe: perlit, sferoidyzacja, orientacja krystalograficzna

  keywords: perlite, spheroidization, crystallographic orientation relationship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2016]
 • TytułKinetics of pearlite spheroidization
  AutorzyPiotr MATUSIEWICZ, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Andrzej CZARSKI, Tadeusz SKOWRONEK
  ŹródłoX STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 96–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2002]
 • TytułKinetyka sferoidyzacji perlitu
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoXXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 205–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2001]
 • TytułKształtowanie struktury w spiekach srebro–miedź–nikiel
  AutorzyStanisława GACEK, Adam Woźniak, Andrzej CZARSKI
  ŹródłoMetale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: