Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ciaś, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2059-1309

ResearcherID: brak

Scopus: 6603534977

PBN: 5e70920b878c28a04738f09e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania procesu wytwarzania bezniklowych spiekanych stali konstrukcyjnych przeznaczonych do hartowania bezpośredniego techniką „sinter-hardening”
2
 • Metalurgia proszków i spieki metali
3
 • Pracownia Metalurgii Proszków
4
 • Racjonalna gospodarka rudami żelaza na przykładzie metalurgii proszków
5
 • Spiekane stale manganowe o dużej wytrzymałości
6
 • Spiekane stale manganowe przeznaczone do obróbki typu „sinter-hardening”
7
 • Spieki metali
8
 • Trybologiczny mechanizm uszkodzeń silikonowych elektrod endokawitarnych – opis zjawiska
9
 • Właściwości mechaniczne i struktura niskostopowych spiekanych stali $Cr-Mn-Mo$
10
 • Wpływ cyny na własności mechaniczne spiekanych konstrukcyjnych stali manganowych Fe–3\%Mn–0,8\%C
11
 • Wpływ mikroatmosfery spiekania na mikrostrukturę i własności stali 1,5\%Cr-1,5\%Ni-0,55\%Mn-0,25\%Mo-0,25\%Si-0,36C\% wytworzonej techniką metalurgii proszków
12
 • Wpływ mikroatmosfery spiekania na mikrostrukturę i własności stali 1,5\%Cr-1,5\%Ni-0,55\%Mn-0,25\%Mo-0,25\%Si-0,36C\% wytworzonej techniką metalurgii proszków
13
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności i mikrostrukturę stali DH-1 i 34HNM wytworzonych techniką metalurgii proszków
14
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stali szybkotnącej $Fe-2,3C-6,8Mo-6,9W-4,0Cr-6,2V10,8Co$ wytworzonej techniką spiekania supersolidus
15
 • Wpływ parametrów procesów cieplnych po spiekaniu na własności i mikrostrukturę stali 34HNM wytworzonej techniką metalurgii proszków
16
 • Wpływ parametrów wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości spiekanej stali manganowo-molibdenowej
17
 • Wpływ rodzaju proszków i parametrów wytwarzania na własności mechaniczne stali manganowych przenaczonych do wyrobu spiekanych kół zębatych
18
 • Wpływ rodzaju proszku żelazomanganu na zmiany wymiarowe spieków Fe-3\%Mn
19
 • Wytwarzanie spieków z proszku żelaza otrzymanego drogą bezpośredniej redukcji rudy żelaza jako przykład racjonalnego użytkowania surowców mineralnych