Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Bunsch, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0818-5068 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6602974824

PBN: 5e70920b878c28a04738f099

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułBadania rentgenostrukturalne stopu ${Ti-10V-2Fe-3Al}$ po odkształceniu plastycznym
  AutorzyM. WITKOWSKA, J. KOWALSKA, A. BUNSCH
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 426–430
2
 • [referat, 2008]
 • TytułCharakterystyka elektrolitycznych powłok Cu przy zastosowaniu rentgenowskich metod dyfrakcyjnych
  AutorzyStanisław SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL
  Źródło50 Konwersatorium Krystalograficzne : II sesja naukowa PTK : Wrocław, 26–28 VI 2008 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n], [2008]. — S. 280–281
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCrystallographic texture and anisotropy of electrolytic deposited copper coating analysis
  AutorzyS. J. SKRZYPEK, W. RATUSZEK, A. BUNSCH, M. WITKOWSKA, J. KOWALSKA, M. GOŁY, K. CHRUŚCIEL
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 264–268. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol43_1/43128.pdf
4
 • [skrypt, 2003]
 • TytułĆwiczenia z materiałów metalicznych
  AutorzyJerzy PACYNA, Jerzy KRAWIARZ, Adam BUNSCH, Franciszek CIURA, Andrzej KASPRZYK, Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Anna RADOŃ, Janusz RYŚ
  DetailsKraków : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej, 2003. — 229 s.
5
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułDeformation and annealing textures in cold drawn wires from austenitic steels AISI 302
  AutorzyWiktoria RATUSZEK, Joanna KOWALSKA, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL
  ŹródłoProblems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — S. 237–242
6
 • [referat, 2007]
 • TytułDevelopment of deformation texture of austenitic steel wires
  AutorzyW. RATUSZEK, J. KOWALSKA, A. BUNSCH, M. RUMIŃSKI
  ŹródłoSOTAMA 2007 : 2textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 26, P-17
7
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDevelopment of deformation texture of austenitic steel wires
  AutorzyW. RATUSZEK, J. KOWALSKA, A. BUNSCH, M. RUMIŃSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 167–174. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/27_.pdf
8
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEffect of phase transformation on the austenite and martensite textures in $Fe-30Ni$ alloy
  AutorzyA. BUNSCH, W. RATUSZEK, F. CIURA, K. CHRUŚCIEL
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2005 vol. 50 spec. iss. 2., s. 333–339
9
 • [referat, 2004]
 • TytułEffect of phase transformation on the austenite and martensite textures in $Fe-30Ni$ alloy : [poster]
  AutorzyAdam BUNSCH, Wiktoria RATUSZEK, Franciszek CIURA, Krzysztof CHRUŚCIEL
  ŹródłoSOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : 3–7 October 2004 Kraków, Poland : symposium programme and book of abstracts / [Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 47, P3
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of die forging parameters on the microstructure and phase composition of Inconel 718 alloy
  AutorzyA. BUNSCH, J. KOWALSKA, M. WITKOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 929–935
11
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKompozitni galvanični pokritiâ ot nikel, modificirani s diamanteni nanočastici v”rhu stomana
  AutorzyPetkov V., Gidikova N., V”lov R., CIAŚ A., BUNSCH A., WITKOWSKA M., CEMPURA G., MADEJ M., SUŁOWSKI M.
  ŹródłoNaučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S'ûz po Mašinostroene. — 2013 R. 21 no. 2, s. 262–264
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKorozionna ustojčivost na pokritiâ ot hrom, modificirani s diamanteni nanočastici v"rhu stomana
  AutorzyVladimir Petkov, Neni Gidikova, Radoslav V"lov, Andrzej CIAŚ, Maciej SUŁOWSKI, Marcin MADEJ, Adam BUNSCH, Małgorzata WITKOWSKA, Grzegorz CEMPURA
  ŹródłoNaučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S'ûz po Mašinostroene. — 2014 R. 22 no. 1, s. 244–247
13
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułMetale nieżelazne i ich stopy
  Autorzyoprac. Adam BUNSCH
  ŹródłoMetaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 219–234
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułMicrostructural evaluation of the high-frequency induction welded joints of low carbon steel pipes
  AutorzyAdam BUNSCH, Janusz KRAWCZYK, Piotr MATUSIEWICZ
  ŹródłoAdvances in Materials Science [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 21 no. 4, s. 19–33. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/adms-2021-0022
15
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMicrotexture investigations in austenitic-ferritic steels using EBSD technique
  AutorzyJerzy Jura, Adam BUNSCH, Wiktora RATUSZEK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2001 R. 22 nr 4, s. 408–411
16
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułOcena własności strukturalnych materiałów polikrystalicznych metodami dyfrakcji rentgenowskiej na przykładzie stopów Inconel 718
  AutorzyA. BUNSCH, M. WITKOWSKA, J. KOWALSKA
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 182–186
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPrzemiana $gammatoalpha$ w stopach $Fe-30Ni$ po odkształceniu i oziębianiu
  AutorzyFranciszek CIURA, Wiktoria RATUSZEK, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2002 R. 23 nr 4, s. 157–162
18
 • [referat, 2001]
 • TytułRecrystallization texture formation in $Cu-3.9Si$ alloy
  AutorzyW. RATUSZEK, A. BUNSCH, K. CHRUŚCIEL
  ŹródłoApplied crystallography : proceedings of the XVIII conference : Wisła, Poland, 4–7 September 2000 / eds. Henryk Morawiec, Danuta Stróż. — Singapore [etc.] : World Scientific, 2001. — S. 259–262
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułResidual stress distribution in $Cu-4.3%Sn$ alloys fabricated by selective laser melting (SLM)
  AutorzyAdam Z. BUNSCH, Anthony P. Ventura, Ross Cunningham, Wojciech Z. Misiołek
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2020 R. 41 nr 1, s. 10-17
20
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułRolling texture development in two-phase steel with small amount of ferrite
  AutorzyAdam BUNSCH, Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Joanna KOWALSKA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2001 R. 22 nr 4, s. 246–249
21
 • [referat, 2000]
 • TytułRozwój tekstury odkształcenia austenitu
  AutorzyJoanna KOWALSKA, Adam BUNSCH, Wiktoria RATUSZEK
  ŹródłoXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 157–160
22
 • [referat, 2007]
 • TytułSkład fazowy i naprężenia własne w technologicznych warstwach powierzchniowych
  AutorzyStanisław J. SKRZYPEK, Marcin GOŁY, Wiktoria RATUSZEK, Adam BUNSCH
  Źródło49 Konwersatorium Krystalograficzne : sesja naukowa PTK : Wrocław, 28–30.VI.2007 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : INTiBS PAN], [2007]. — S. 41–42
23
 • [referat, 2009]
 • TytułTekstura i własności mechaniczne elektrolitycznie nanoszonych warstw miedzi
  AutorzyStanisław Jan SKRZYPEK, Joanna KOWALSKA, Małgorzata WITKOWSKA, Naroa Molina, Adam BUNSCH, Wiktoria RATUSZEK, Wiesław RAKOWSKI
  Źródło51 Konwersatorium Krystalograficzne : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — S. 166
24
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułTekstura krystalograficzna tworzyw metalicznych
  AutorzyAdam BUNSCH
  ŹródłoNauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 1. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 29–53
25
 • [referat, 2009]
 • TytułTexture and mechanical properties of electrodeposited copper thin films
  AutorzyS. J. SKRZYPEK, Naroa Molina, J. KOWALSKA, M. WITKOWSKA, A. BUNSCH, W. RATUSZEK, W. RAKOWSKI
  ŹródłoXXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — S. p24