Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Bunsch, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0818-5068 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6602974824

PBN: 5e70920b878c28a04738f099

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem36281016
2021211
202011
201611
201411
2013413
2012211
201133
201022
200922
20084112
200733
200611
2005211
200411
2003211
200211
2001312
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3614193
2021211
202011
201611
201411
20134112
201222
201133
201022
2009211
2008413
2007312
200611
2005211
200411
2003211
200211
2001312
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem36297
202122
202011
201611
201411
2013413
201222
201133
2010211
200922
200844
200733
200611
200522
200411
2003211
200211
2001321
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem36630
2021211
202011
201611
201411
201344
2012211
201133
201022
200922
2008422
200733
200611
2005211
200411
2003211
200211
200133
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem361224
202122
202011
201611
201411
201344
2012211
201133
201022
200922
2008422
200733
200611
200522
200411
200322
200211
200133
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem362214
202122
202011
201611
201411
2013422
2012211
201133
201022
200922
2008431
200733
200611
2005211
200411
2003211
200211
200133
2000111
 • Badania rentgenostrukturalne stopu ${Ti-10V-2Fe-3Al}$ po odkształceniu plastycznymXRD structural investigation of plastically deformed ${Ti-10V-2Fe-3Al}$ alloy / M. WITKOWSKA, J. KOWALSKA, A. BUNSCH // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 426–430. — Bibliogr. s. 430, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stopy tytanu, tekstura, odkształcenie plastyczne, przemiana fazowa

  keywords: phase transformation, texture, plastic deformation, titan alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka elektrolitycznych powłok Cu przy zastosowaniu rentgenowskich metod dyfrakcyjnych[Characterisation of Cu electrolytic coatings using the X-ray diffraction methods] / Stanisław SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: 50 Konwersatorium Krystalograficzne : II sesja naukowa PTK : Wrocław, 26–28 VI 2008 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n], [2008]. — S. 280–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Deformation and annealing textures in cold drawn wires from austenitic steels AISI 302 / Wiktoria RATUSZEK, Joanna KOWALSKA, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 237–242. — Bibliogr. s. 242, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 232–237. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Development of deformation texture of austenitic steel wires / W. RATUSZEK, J. KOWALSKA, A. BUNSCH, M. RUMIŃSKI // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 26, P-17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development of deformation texture of austenitic steel wiresRozwój tekstury odkształcenia w drutach ze stali austenitycznej / W. RATUSZEK, J. KOWALSKA, A. BUNSCH, M. RUMIŃSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174. — Zastosowano procedurę peer review. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/27_.pdf

 • keywords: microstructure, texture, wires, austenitic steel, martensite transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of phase transformation on the austenite and martensite textures in $Fe-30Ni$ alloyWpływ przemian fazowych na tekstury austenitu i martenzytu w stopie $Fe-30Ni$ / A. BUNSCH, W. RATUSZEK, F. CIURA, K. CHRUŚCIEL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 spec. iss. 2., s. 333–339. — Bibliogr. s. 339. — SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : October 3–7, 2004, Kraków, Poland / eds. Elżbieta Bielańska, Jan T. Bonarski ; Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science. — Warszawa-Kraków : [s. n.], 2005

 • keywords: phase transformations, texture, austenite, marteniste, Fe30Ni alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of phase transformation on the austenite and martensite textures in $Fe-30Ni$ alloy : [poster] / Adam BUNSCH, Wiktoria RATUSZEK, Franciszek CIURA, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : 3–7 October 2004 Kraków, Poland : symposium programme and book of abstracts / [Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 47, P3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of die forging parameters on the microstructure and phase composition of Inconel 718 alloyWpływ warunków kucia matrycowego na mikrostrukturę oraz skład fazowy stopu Inconel 718 / A. BUNSCH, J. KOWALSKA, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 929–935. — Bibliogr. s. 935

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0102-8

11
 • Kompozitni galvanični pokritiâ ot nikel, modificirani s diamanteni nanočastici v”rhu stomanaComposite galvanic nickel coatings on steel modified with diamond nanoparticles / Petkov V., Gidikova N., V”lov R., CIAŚ A., BUNSCH A., WITKOWSKA M., CEMPURA G., MADEJ M., SUŁOWSKI M. // Naučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S'ûz po Mašinostroene ; ISSN 1310-3946. — 2013 R. 21 no. 2, s. 262–264. — Bibliogr. s. 264, Abstr.. — NDT days 2013

 • keywords: wear resistance, diamond nanoparticles, nickel galvanic coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Korozionna ustojčivost na pokritiâ ot hrom, modificirani s diamanteni nanočastici v"rhu stomanaCorrosion resistance of chromium coatings modified with diamond nanoparticles on steel / Vladimir Petkov, Neni Gidikova, Radoslav V"lov, Andrzej CIAŚ, Maciej SUŁOWSKI, Marcin MADEJ, Adam BUNSCH, Małgorzata WITKOWSKA, Grzegorz CEMPURA // Naučni Izvestiâ na Naučno-tehničeskiâ S'ûz po Mašinostroene ; ISSN 1310-3946. — 2014 R. 22 no. 1, s. 244–247. — Bibliogr. s. 247, Rez.. — A. Ciaś, M. Sułowski, M. Madej, A. Bunsch, M. Witkowska, G. Cempura – afiliacja: Minno-Metalurgična Akademiâ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metale nieżelazne i ich stopy[Non-ferrous metals and alloys] / oprac. Adam BUNSCH // W: Metaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0143). — S. 219–234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Microstructural evaluation of the high-frequency induction welded joints of low carbon steel pipes / Adam BUNSCH, Janusz KRAWCZYK, Piotr MATUSIEWICZ // Advances in Materials Science [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2083-4799. — 2021 vol. 21 no. 4, s. 19–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31–33, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-30. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/adms-2021-0022

  orcid iD
 • keywords: recrystallization, heat affected zone, welding joints, structure changes, recovering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/adms-2021-0022

15
 • Microtexture investigations in austenitic-ferritic steels using EBSD techniqueBadania mikrotekstury stali austenityczno-ferrytycznych techniką EBSD / Jerzy Jura, Adam BUNSCH, Wiktora RATUSZEK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 408–411. — Bibliogr. s. 411, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena własności strukturalnych materiałów polikrystalicznych metodami dyfrakcji rentgenowskiej na przykładzie stopów Inconel 718Structural properties determination of the polycrystalline materials by X-ray diffraction methods and its application to investigation of the Inconel 718 superalloy / A. BUNSCH, M. WITKOWSKA, J. KOWALSKA // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 182–186. — Bibliogr. s. 186 , Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przemiana $\gamma\to\alpha$ w stopach $Fe-30Ni$ po odkształceniu i oziębianiuThe $\gamma\to\alpha$ phase transformation upon deformation and quenching of the $Fe-30Ni$ alloy / Franciszek CIURA, Wiktoria RATUSZEK, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 4, s. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Recrystallization texture formation in $Cu-3.9Si$ alloy / W. RATUSZEK, A. BUNSCH, K. CHRUŚCIEL // W: Applied crystallography : proceedings of the XVIII conference : Wisła, Poland, 4–7 September 2000 / eds. Henryk Morawiec, Danuta Stróż. — Singapore [etc.] : World Scientific, 2001. — ISBN10: 981-02-4613-7. — S. 259–262. — Bibliogr. s. 262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/9789812811325_0039

19
 • Residual stress distribution in $Cu-4.3\%Sn$ alloys fabricated by selective laser melting (SLM)Rozkład naprężeń własnych w stopach $Cu-4.3\%Sn$ wytworzonych metodą strefowego stapiania laserowego (SLM) / Adam Z. BUNSCH, Anthony P. Ventura, Ross Cunningham, Wojciech Z. Misiołek // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2020 R. 41 nr 1, s. 10-17. — Bibliogr. s. 17

  orcid iD
 • słowa kluczowe: miedź, naprężenia własne, technologia addytywna, strefowe stapianie laserowe

  keywords: residual stress, copper alloy, additive manufacturing, selective laser melting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2020.1.2

20
 • Rolling texture development in two-phase steel with small amount of ferriteRozwój tekstur odkształcenia w stali dwufazowej z małą zawartością ferrytu / Adam BUNSCH, Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Joanna KOWALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 246–249. — Bibliogr. s. 249, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • słowa kluczowe: ferryt, deformacja, tekstura, odkształcenie, analiza fazowa, stal dwufazowa, funkcja rozkładu orientacji, tekstura walcowania

  keywords: deformation, texture, ferrite, X-ray phase analysis, orientation distribution function, two phase steel, rolling texture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozwój tekstury odkształcenia austenitu[Development of austenic deformation texture] / Joanna KOWALSKA, Adam BUNSCH, Wiktoria RATUSZEK // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Skład fazowy i naprężenia własne w technologicznych warstwach powierzchniowych[The phase composition and residual stresses in technological surface layers] / Stanisław J. SKRZYPEK, Marcin GOŁY, Wiktoria RATUSZEK, Adam BUNSCH // W: 49 Konwersatorium Krystalograficzne : sesja naukowa PTK : Wrocław, 28–30.VI.2007 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : INTiBS PAN], [2007]. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Tekstura i własności mechaniczne elektrolitycznie nanoszonych warstw miedzi[Texture and mechanical properties of electrolytic drift copper layers] / Stanisław Jan SKRZYPEK, Joanna KOWALSKA, Małgorzata WITKOWSKA, Naroa Molina, Adam BUNSCH, Wiktoria RATUSZEK, Wiesław RAKOWSKI // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tekstura krystalograficzna tworzyw metalicznychCrystallographic texture of metallic materials / Adam BUNSCH // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 1. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-65-6 ; e-ISBN: 978-83-66727-47-2. — S. 29–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0591/NTT_tom1_029.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metody badań, tekstura krystalograficzna, figury biegunowe, dyfrakcja

  keywords: crystallographic texture, diffraction, test methods, pole figures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-47-2_2

25
 • Texture and mechanical properties of electrodeposited copper thin films / S. J. SKRZYPEK, Naroa Molina, J. KOWALSKA, M. WITKOWSKA, A. BUNSCH, W. RATUSZEK, W. RAKOWSKI // W: XXI conference on Applied crystallography : 20–24 September 2009 : Zakopane, Poland : book of abstracts / University of Silesia, Committee of Crystallography and Committee of Material Science of Polish Academy of Sciences. — [Katowice : US. Institute of Material Science], [2009]. — Opis wg okł.. — S. p24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: