Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Blicharski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004049112

PBN: 901278

OPI Nauka Polska
1
 • Differences in microstructure and texture development during deformation and recrystallization of copper and aluminium (110)[001] single crystalsRóżnice w mikrostrukturze i teksturze odkształconych oraz rekrystalizowanych monokryształów miedzi i aluminium o orientacji (110)[001] / T. MOSKALEWICZ, M. WRÓBEL, S. DYMEK, M. BLICHARSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 177–186. — Bibliogr. s. 186

 • keywords: microstructure, deformation, recrystallization, texture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of $5 at.\%$ addition of $Cr, V$ and $W$ on microstructure and mechanical properties of $\gamma-TiAl$ based alloysWpływ $5\% at.$ dodatku $Cr, V$ i $W$ na mikrostrukturę i własności mechaniczne stopów na osnowie $\gamma-TiAl$ / S. DYMEK, M. WRÓBEL, M. BLICHARSKI, Z. Witczak // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 97–102. — Bibliogr. s. 101–102. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: intermetallics, mechanical alloying, TiAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of alloy additions on processing of $TiAl-5\%X(X=Cr, V, W)$ intermetallics by mechanical alloyingWpływ $5\% at.$ dodatku $Cr, V$ i $W$ na przebieg mechanicznej syntezy stopów na osnowie $\gamma -TiAl$ / S. DYMEK, M. WRÓBEL, M. BLICHARSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 103–107. — Bibliogr. s. 107. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: mechanical alloying, titanium aluminides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of titanium on microstructure and mechanical properties of mechanically alloyed $Nb-Ti-Al$ alloysWpływ tytanu na mikrostrukturę i własności mechaniczne stopów $Nb-Ti-Al$ wytwarzanych mechaniczną syntezą / M. ROZMUS, M. BLICHARSKI, S. DYMEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 87–90. — Bibliogr. s. 90. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: mechanical alloying, niobium aluminides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of plastic deformation and prolonged ageing time on microstructure of a Haynes 242 alloy / S. DYMEK, M. WRÓBEL, M. Dollar, M. BLICHARSKI // Journal of Microscopy ; ISSN 0022-2720. — 2006 vol. 224 Pt. 1, s. 24–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2006-11-08. — tekst: https://goo.gl/NwE6WQ

 • keywords: plastic deformation, ageing, phase stability, ni-based superalloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/j.1365-2818.2006.01645.x

6
 • Influence of tungsten on microstructure of mechanically alloyed $\gamma$-$TiAl$ / S. DYMEK, M. WRÓBEL, M. BLICHARSKI // Journal of Microscopy ; ISSN 0022-2720. — 2006 vol. 223 Pt. 3, s. 292–294. — Bibliogr. s. 294, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2006-10-19. — 12th International Conference on Electron Microscopy of Solids : Kazimierz Dolny, Poland, June 05-09, 2005. — tekst: https://goo.gl/e3infS

 • keywords: intermetallics, mechanical alloying, tungsten, TiAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/j.1365-2818.2006.01658.x

7
 • Polska metalurgia w latach 2002 – 2006[Polish metallurgy in the period 2002 – 2006] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI, red. działów: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, J. Kazior ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — XX, 839 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10:  83-9101-594-7. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Processing and microstructure of a $Ti-25Nb-22Al$ alloyWytwarzanie i mikrostruktura stopu $Ti-25Nb-22Al$ / S. DYMEK, M. WRÓBEL, M. BLICHARSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 91–95. — Bibliogr. s. 95. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: intermetallics, mechanical alloying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. ŚWIĄTKOWSKI, co-eds. M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — IX, 517 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-9101-593-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Structural analysis of $Sr_{n+1}Ru_{n}O_{3n+1}$ thin films deposited by laser ablationAnaliza struktury cienkich warstw $Sr_{n+1}Ru_{n}O_{3n+1}$ otrzymanych techniką ablacji laserowej / R. CHMIELOWSKI, V. Madigou, M. A. Frémy, M. BLICHARSKI, G. Nihoul // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 83–86. — Bibliogr. s. 86. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: pulsed laser deposition, strontium ruthenate, FeRAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Synteza nanocząstek węglika wanadu w żeliwie sferoidalnymSynthesis of nanoparticles of vanadium carbide in ductile iron / E. FRAŚ, M. BLICHARSKI, S. DYMEK, E. GUZIK, M. KAWALEC // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 65–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • TEM microstructure investigation of ferroelectric and conductive oxide thin films obtained by pulsed laser deposition technique / R. CHMIELOWSKI, V. Madigou, M. BLICHARSKI, Ch. Leroux // W: IMC16 : 16th International Microscopy Congress : Microscopy for the 21st century : 3–8 September 2006 Sapporo, Japan : proceedings. Vol. 3, Materials science / eds. Hideki Ichinose, Takahisa Sasaki. — [Japan : Publication committee of IMC16], [2006]. — S. 1753

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Texture evolution and variations of $\alpha$-phase volume fraction in cold-rolled $AISI 301$ steel strip / J. ŁUKSZA, M. RUMIŃSKI, W. RATUSZEK, M. BLICHARSKI // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2006 vol. 177 iss. 1–3 spec. iss., s. 555–560. — Bibliogr. s. 560, Abstr.. — Metal Forming 2006 : proceedings of the 11th international conference on Metal Forming : Birmingham, UK, 11–13 September 2006 / eds.: P. Hartley [et al.] ; University of Birmingham, Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2006. — tekst: https://goo.gl/qPk8BZ

 • keywords: mechanical properties, stainless steel, cold rolling, austenite, texture evolution, strain-induced martensite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmatprotec.2006.04.057

15
 • Wpływ fazy uporządkowanej na własności mechaniczne stopu $Ni-25\% Mo-8\% Cr$Influence of ordered phase on mechanical properties of $Ni-25\% Mo-8\% Cr$ alloy / M. WRÓBEL, S. DYMEK, M. BLICHARSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 711–716. — Bibliogr. s. 716, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: