Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Blicharski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004049112

PBN: 901278

OPI Nauka Polska
1
 • Changes in microstructure and texture during deformation and recrystallization of Al single crystals with initial orientation (110)[001]Zmiany mikrostruktury i tekstury podczas odkształcania i rekrystalizacji monokryształów Al z początkową orientacją (110)[001] / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5, s. 655–658. — Bibliogr. s. 658, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of rolling mode on texture development in polycrystalline Cu and $Cu-5 wt.\%Al$ alloyWpływ sposobu walcowania na rozwój tekstury polikrystalicznej miedzi i stopu $Cu-5\%Al$ / Mirosław WRÓBEL, Jan Pośpiech, Jan Bonarski, Marek BLICHARSKI, Tomasz MOSKALEWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5, s. 970–973. — Bibliogr. s. 973, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of strain path on microstructure and texture changes during deformation and recrystallization of Al single crystals with orientation (110) [001]Wpływ drogi odkształcenia na zmiany mikrostruktury i tekstury podczas odkształcenia i rekrystalizacji monokryształów Al o orientacji (110) [001] / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2001 vol. 46 iss. 4, s. 337–350. — Bibliogr. s. 349–350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanizm tworzenia tekstury rekrystalizacji w monokrysztale $Cu$ o orientacji $(110)[001]$ odkształconym w warunkach zmiany kierunku plastycznego płynięciaMechanism of recrystallization texture formation in $Cu$ single crystal with the orientation $(110)[001]$ deformed with change in the path of plastic flow / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Phase transformations in a ${Ni-Mo-Cr}$ alloyPrzemiany fazowe w stopie ${Ni-Mo-Cr}$ / Stanisław DYMEK, Mirosław WRÓBEL, Marek DOLLAR, Marek BLICHARSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 305–307. — Bibliogr. s. 306, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, obróbka cieplno-mechaniczna, odkształcenie plastyczne, przemiana fazowa, nadstop na osnowie niklu, starzenie konwencjonalne, krystalografia

  keywords: heat treatment, phase transformations, crystallography, thermomechanical treatment, plastic deformation, ageing, nickel-based superalloy, conventional ageing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wytwarzanie stopu $Nb-24V-18Al$ metodą mechanicznej syntezyMechanical alloying of $Nb-24V-18Al$ alloy / Stanisław DYMEK, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI, Marek DOLLAR // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 1, s. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zależności między orientacjami odkształconego i rekrystalizowanego monokryształu stopu $CuAl5$ o początkowej orientacji $(110)[001]$Relations between orientations of deformed and recrystallized $Cu-5\%Al$ single crystal with the initial orientation $(110)[001]$ / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: