Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Blicharski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004049112

PBN: 901278

OPI Nauka Polska
1
 • Development of microstructure and texture as a result of a change in the path of plastic flow in $Cu$ and $Cu-5\%Al$Rozwój mikrostruktury i tekstury wywołany zmianą kierunku plastycznego płynięcia w $Cu$ i $Cu-5\%Al$ / Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Jarosław GAZDOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 3, s. 201–212. — Bibliogr. s. 212, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mechaniczna synteza stopu $Nb-18Al-24V$[Mechanical synthesis of a $Nb-18Al-24V$ alloy] / Stanisław DYMEK, Mirosłw WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: FM'2000 : stopy na osnowie faz międzymetalicznych : ogólnopolskie sympozjum naukowe : Warszawa 19 października 2000 : materiały nadesłane na sympozjum. — Warszawa : [s. n.], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mikroskopia elektronowa w badaniach materiałów inżynierskichElectron microscopy in study of engineering materials / Marek BLICHARSKI, Stanisław DYMEK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Mechanika. — 2000 [z.] 72, s. 21–31. — Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku : konferencja / kom. nauk. Jan Adamczyk [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rekrystalizacja monokryształu stopu CuAl5 o orientacji (311) [011][Recrystallization of the Cu-5\%Al single crystal with the (311)[011] initial orientation] / Janusz KRAWCZYK, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rozwój struktury i tekstury podczas odkształcenia monokryształu stopu CuAl5 o orientacji (311)[011][The development of structure and texture during deformation of Cu-5\%Al single crystal with (311)[011] orientation] / Janusz KRAWCZYK, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rozwój struktury i tekstury podczas rekrystalizacji stopu Ni-25\%Mo-8\%Cr[The development of structure and texture during recrystallization of a Ni-25\%Mo-8\%Cr alloy] / Jarosław GAZDOWICZ, Stanmisław DYMEK, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 151–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zmiany mikrostruktury podczas rekrystalizacji monokryształów Cu, Al i stopu CuAl5 odkształconych w warunkach zmiany kierunku plastycznego płynięcia[Changes in microstructure during recrystallization of Cu, Al and CuAl5 alloy deformed with the change in the direction of plastic flow] / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: