Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Blicharski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004049112

PBN: 901278

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza mikrostruktury, składu chemicznego oraz odporności korozyjnej stali austenitycznej napawanej na ściany szczelne kotłówAnalyse microstructure, chemical composition and corrosion resistance of austenitic steel applied on tight walls of boiler / Marcelina Bała, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, cop. [2015]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 7). — Na okł. dod. inżynieria materiałowa, fizyka i inżynieria biomedyczna, nauki techniczne. — ISBN: 978-83-63989-28-6. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mechanizmu zmian plastyczności w stali AISI 302 ciągnionej z bardzo dużymi odkształceniamiInvestigations of the mechanism of plasticity variations in AISI 302 steel drawn with very large reductions / Janusz ŁUKSZA, Maciej RUMIŃSKI, Wiktoria RATUSZEK, Marek BLICHARSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 1–2, s. 53–58. — Bibliogr. s. 57–58. — II Międzynarodowa konferencja ciągarska : „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” : Zakopane 2007 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, The Wire Association International, Inc. Poland Chapter. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2007

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, plastyczność, wielostopniowe ciągnienie drutu, martenzyt indukowany odkształceniem, stal odporna na korozję, rozwój tekstury

  keywords: mechanical properties, stainless steel, strain induced martensite, texture evolution, plasticity, multi-pass wire drawing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad otrzymywaniem mikrodrutów ze stopów ${Cu-Ag}$ o bardzo wysokich własnościach mechanicznych i elektrycznychResearch on micro wires obtained from ${Cu-Ag}$ alloys with very high mechanical and electrical properties / Tadeusz KNYCH, Marek BLICHARSKI, Artur KAWECKI, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Beata SMYRAK, Grzegorz KIESIEWICZ // W: Copper metallurgy : 50\textsuperscript{th} anniversary of KGHM Polska Miedź S. A. : 26–28 October 2011, Kraków, Poland : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [et al.]. — Gliwice : IMN, [2011]. — ISBN: 978-83-910092-5-3. — S. 453–462. — Bibliogr. s. 462. — Afiliacja: T. Knych, A. Kawecki, A. Mamala, P. Kwaśniewski, B. Smyrak, G. Kiesiewicz: Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza ; M. Blicharski: Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania nad otrzymywaniem mikrodrutów ze stopów Cu-Ag o bardzo wysokich własnościach mechanicznych i elektrycznychResearch on microwires obtained from Cu-Ag alloys with very high mechanical and electrical properties / Tadeusz KNYCH, Marek BLICHARSKI, Artur KAWECKI, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Beata SMYRAK, Grzegorz KIESIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 8, s. 497–503. — Bibliogr. s. 503

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bliźniakowanie mechaniczne w stopie HAYNES®$242$™[Mechanical twinning in the HAYNES®$242$™ alloy] / M. WRÓBEL, S. DYMEK, M. BLICHARSKI, M. Dollar // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 271–277. — Bibliogr. s. 277, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Inżynieria materiałowa : stal : [podręcznik][Materials engineering : steel] / Marek BLICHARSKI. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. — 551, [1] s.. — Bibliogr. s. 503–512. — ISBN: 978-83-204-3622-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Inżynieria materiałowa[Materials science and engineering] / Marek BLICHARSKI. — Wyd. 4 zm.. — Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014. — 674, [1] s.. — Bibliogr. s. 639–641. — ISBN: 978-83-7926-164-2. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Inżynieria powierzchni : [podręcznik akademicki][Surface engineering] / Marek BLICHARSKI. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009. — 246 s.. — Bibliogr. s. 217–219, Indeks. — ISBN: 978-83-204-3421-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Krystalografia bliźniakowania fazy $NI_{2}MO$ w stopie $NI$-25\% $MO$-8\% $CR$The crystalography of twinning in $Ni_{2}MO$ phase in the $Ni$-25\% $Mo$-8\% $Cr$ alloy / Jarosław GAZDOWICZ, Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // W: XXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń, 28.IX–1.X.1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : [Plantpress], [1999]. — ISBN10: 83-85982-31-0. — S. 15–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Laserowa odkształcająca obróbka powierzchniowa stopu tytanu ${Ti_{6}Al_{4}V}$Laser shock peening of a Ti6Al4V titanium alloy / M. ROZMUS, J. KUSIŃSKI, M. BLICHARSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Laserowo odkształcona warstwa wierzchnia stopu tytanu Ti6Al4VLaser shot processing of Ti6Al4V titanium alloy / Magdalena ROZMUS, Jan KUSIŃSKI, Marek BLICHARSKI, Łukasz Major // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 366–369. — Bibliogr. s. 369

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mechaniczna synteza stopu $Nb-18Al-24V$[Mechanical synthesis of a $Nb-18Al-24V$ alloy] / Stanisław DYMEK, Mirosłw WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: FM'2000 : stopy na osnowie faz międzymetalicznych : ogólnopolskie sympozjum naukowe : Warszawa 19 października 2000 : materiały nadesłane na sympozjum. — Warszawa : [s. n.], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechaniczne wytwarzanie stopu Nb22Ti15AlMechanical alloying of Nb22Ti15Al alloy / M. ROZMUS, M. BLICHARSKI, S. DYMEK // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 563–568. — Bibliogr. s. 567, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mechanizm tworzenia tekstury rekrystalizacji w monokrysztale $Cu$ o orientacji $(110)[001]$ odkształconym w warunkach zmiany kierunku plastycznego płynięciaMechanism of recrystallization texture formation in $Cu$ single crystal with the orientation $(110)[001]$ deformed with change in the path of plastic flow / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Marek BLICHARSKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mikroskopia elektronowa w badaniach materiałów inżynierskichElectron microscopy in study of engineering materials / Marek BLICHARSKI, Stanisław DYMEK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Mechanika. — 2000 [z.] 72, s. 21–31. — Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku : konferencja / kom. nauk. Jan Adamczyk [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny na przykładzie stopów aluminiumMicrostructural aspects of friction stir welding in aluminum alloys / Izabela KALEMBA, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 275–283. — Bibliogr. s. 283. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, stopy aluminium, zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny

  keywords: friction stir welding, mechanical properties, microstructure, aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mikrostruktura i własności mechaniczne Inconelu 625 napawanego na stale kotłoweMicrostructure and mechanical properties of Inconel 625 weld overlay on boiler steels / Paweł PETRZAK, Marek BLICHARSKI, Stanisław DYMEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 204–207. — Bibliogr. s. 207

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, napawanie, stal kotłowa, Cold Metal Transfer (CMT)

  keywords: mechanical properties, microstructure, Cold Metal Transfer (CMT), weld overlay, boiler steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mikrostruktura i własności powłoki za stopu Ni na rurach kotłowych ze stali P235GHMicrostructure and properties of the padded layer of Ni alloy on the boiler pipes from P235GH steel / Magdalena ROZMUS-GÓRNIKOWSKA, Marek BLICHARSKI, Jan KUSIŃSKI, Ludwik Kusiński // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2011 R. 32 nr 4, s. 695–698. — Bibliogr. s. 698, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mikrostruktura i własności stalowych rur kotłowychMicrostructure and properties of steels for boiler pipes / Marek BLICHARSKI, Jan KUSIŃSKI, Marek PAĆKO, Stanisław DYMEK, Ludwik Kusiński, Marek Marszycki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 322–331. — Bibliogr. s. 331. — Dzień Hutnika 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mikrostruktura i właściwości stali austenitycznej 309 napawanej na rury kotłoweMicrostructure and properties of 309 austenitic steel welded at boiler tubes / Karolina Bronikowska-Dąbroś, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, cop. [2015]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 7). — Na okł. dod. inżynieria materiałowa, fizyka i inżynieria biomedyczna, nauki techniczne. — ISBN: 978-83-63989-28-6. — S. 111–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mikrostruktura odkształconych metali o strukturach regularnych[Microstructure of the deformed metals with regular structure] / M. WRÓBEL, S. DYMEK, M. BLICHARSKI // W: Niejednorodności odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej i rekrystalizacji : seminarium poświęcone 70. rocznicy urodzin Profesora Zdzisława Jasieńskiego : Kraków, 21 stycznia 2005 / red. Henryk Paul ; Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Kraków. — Kraków : PAN IMiIM im. Aleksandra Krupkowskiego, 2005. — S. 9–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mikrostruktura złącza spawanegoMicrostructure of a fusion weld / Marek BLICHARSKI, Stanisław DYMEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2019 t. 86 nr 4, s. 108–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: krystalizacja, spawanie, mikrostruktura złącza spawanego

  keywords: welding, crystallization, weld microstructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2019.4.4

23
 • Modyfikacja warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6Al4V metodą laserowego odkształcaniaSurface modifications of a titanium alloy Ti6Al4V by a Laser Shock Peening / Magdalena ROZMUS, Jan KUSIŃSKI, Marek BLICHARSKI, Jan Marczak, Antoni Rycyk // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6, s. 548–551. — Bibliogr. s. 551, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=40428

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odkształcanie i pękanie[Deformation and cracking] / Marek BLICHARSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 293, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0061). — Bibliogr. s. 292–[294]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1[Polish metallurgy in the period 1998–2002, Vol. 1] / red. wyd. K. ŚWIĄTKOWSKI, red. działów: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, Z. Moser ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — 430 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: