Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Pietrzyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1473-4625

ResearcherID: J-1716-2017

Scopus: 7005735035

PBN: 901369

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 657, z ogólnej liczby 657 publikacji Autora


1
 • 2D numerical simulation of elasto-plastic deformation of thin hard coating systems in deep nanoindentation test with sharp indenter
2
 • 3D model of cube compression for inverse analysis
3
 • A multiscale approach to blood flows
4
 • A study of material flow behavior during hot direct extrusion of brass
5
 • Accounting for phase transformations in modelling stresses occuring during laminar cooling and coiling of steel strips
6
7
 • Adaptacja siatek w modelowaniu metodą elementów skończonych procesów przepływu ciepła
8
 • Adaptacja siatki w symulacji procesów w metalurgii
9
 • Adaptacja siatki w symulacji procesu przemiany fazowej
10
 • Adaptive mesh generation for non-steady state heat transport problems
11
 • Adaptive remeshing in the $Fe$ modeling of moving boundary problems
12
 • Adhesive wear mechanism in a hybrid model of tool wear in hot forging process
13
 • Algorytmy genetyczne w obliczeniach odwrotnych do interpretacji wyników próby spęczania pierścieni
14
 • An approach for evaluating constitutive models for hot aluminium extrusion – rod extrusion of AA6060 as a case study
15
 • An integrated computer model with applications for austenite-to-ferrite transformation during hot deformation of Nb-microalloyed steels
16
 • Analityczne i numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego opisującego zachowanie się metali odkształcanych na gorąco
17
 • Analiza lokalizacji naprężeń w powłokach nanogridowych z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji struktury
18
 • Analiza możliwości numerycznego rozwiązania równania ewolucji dyslokacji dla zmiennych stochastycznych
19
 • Analiza numeryczna możliwości produkcji szyn ze stali perlitycznych o podwyższonej odporności na zużycie ścierne
20
 • Analiza numeryczna procesu formowania na zimno rur miedzianych do przesyłania energii elektrycznej
21
 • Analiza procesu wytwarzania kotwy do betonu w aspekcie uzyskania wymaganych własności wytrzymałościowych
22
 • Analiza stanu naprężenia w otoczeniu kryształu diamentu w segmencie metaliczno-diamentowym
23
 • Analiza wrażliwości naprężenia uplastyczniającego, wyznaczonego z próby ściskania pierścieni, na współczynnik tarcia i wymiary próbki
24
 • Analysis of microstructure evolution in the forging process of a windmill main shaft
25
 • Analysis of possibilities of material behaviour modelling during hot plastic deformation