Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Pietrzyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1473-4625

ResearcherID: J-1716-2017

Scopus: 7005735035

PBN: 901369

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 648, z ogólnej liczby 648 publikacji Autora


1
 • 2D numerical simulation of elasto-plastic deformation of thin hard coating systems in deep nanoindentation test with sharp indenter
2
 • 3D model of cube compression for inverse analysis
3
 • Accounting for phase transformations in modelling stresses occuring during laminar cooling and coiling of steel strips
4
5
 • Adaptacja siatek w modelowaniu metodą elementów skończonych procesów przepływu ciepła
6
 • Adaptacja siatki w symulacji procesów w metalurgii
7
 • Adaptacja siatki w symulacji procesu przemiany fazowej
8
 • Adaptive mesh generation for non-steady state heat transport problems
9
 • Adaptive remeshing in the $Fe$ modeling of moving boundary problems
10
 • Adhesive wear mechanism in a hybrid model of tool wear in hot forging process
11
 • Algorytmy genetyczne w obliczeniach odwrotnych do interpretacji wyników próby spęczania pierścieni
12
 • Analityczne i numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego opisującego zachowanie się metali odkształcanych na gorąco
13
 • Analiza lokalizacji naprężeń w powłokach nanogridowych z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji struktury
14
 • Analiza numeryczna możliwości produkcji szyn ze stali perlitycznych o podwyższonej odporności na zużycie ścierne
15
 • Analiza numeryczna procesu formowania na zimno rur miedzianych do przesyłania energii elektrycznej
16
 • Analiza procesu wytwarzania kotwy do betonu w aspekcie uzyskania wymaganych własności wytrzymałościowych
17
 • Analiza stanu naprężenia w otoczeniu kryształu diamentu w segmencie metaliczno-diamentowym
18
 • Analiza wrażliwości naprężenia uplastyczniającego, wyznaczonego z próby ściskania pierścieni, na współczynnik tarcia i wymiary próbki
19
 • Analysis of microstructure evolution in the forging process of a windmill main shaft
20
 • Analysis of possibilities of material behaviour modelling during hot plastic deformation
21
 • Analysis of predictive capabilities of multiscale phase transformation models based on the numerical solution of heat transfer and diffusion equations
22
 • Analysis of sensitivity of loads and tendency to necking with respect to the tensile test parameters
23
 • Analysis of theoretical methods of evaluation of bainitic hardenability of steels
24
 • Analysis of the stress concentration in the nanomultilayer coating based on digital representation of the structure
25
 • Analysis of the stress distribution in the nanogrid coatings based on digital representation of the structure