Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Suliga, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich : retrospekcja fotograficzna oparta na materiałach wystawy „Mieczysław Radwan – metalurg, historyk, założyciel Muzeum AGH” : 20.04.–30.04.2005, Kraków, Muzeum AGH[50 years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains] / pod red. Kazimierza Bielenina, Ireneusza SULIGI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 78, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0260). — ISBN: 978-83-7464-105-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza SULIGI ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 83-86-00697-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An attempt of reproduction of the medieval technology of lead metallurgy at Losien (Poland) region / M. KARBOWNICZEK, I. SULIGA, R. Bodnar, D. Rozmus, S. Szmoniewski // W: “Metalurgiâta v ûgoiztočna Evropa ot drevnostta do kraâ na XIX vek” : meždunaroden simpozium : III-ti meždunaroden simpozium po Rudarstvo i metalurgiâ : 26–30 septemvri 2005 g., Sozopol, B”lgariâ : dokladi, T. 1 = Metallurgy in southeast Europe from ancient times till the end of 19\textsuperscript{th} century : international symposium : reports. — Sofiâ : Naučno-tehničeski s”ûz po minno delo, geologiâ i metalurgiâ, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Charakterystyka łupki żelaznej i kloca żużlowego z doświadczalnego procesu dymarskiegoCharacteristic of iron bloom and slag block from experimental iron smelting process / Andrzej Przychodni, Ireneusz SULIGA // Wiadomości Archeologiczne ; ISSN 0043-5082. — 2016 t. 67, s. 147–173. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — I. Suliga - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka metaloznawcza płacidła z IX wieku ze "skarbu Wiślan"Physical metallurgy study of the nine century artifact from the Vistulans treasure / Agnieszka Świerkot, Ireneusz SULIGA, Mirosław WRÓBEL // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka struktury i technologii produkcji wyrobów metalowych z PuckaStructural characteristics and manufacturing technology of metal products in Puck / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ireneusz SULIGA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Zofia KWAK // W: Puck : kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu / red. Michał Starski. — Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017. — (Źródła Archeologiczne do Dziejów Pucka = Archäologische Quellen zur Geschichte Pucks = Archaeological Sources to the Hitory of Puck). — ISBN: 978-83-61376-23-1. — S. 239–262. — Bibliogr. s. 259–260, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chęciński sposób otrzymywania ołowiu : próba rekonstrukcji[Lead production formula developed of Chęciny : reconstruction trial] / Tadeusz KARWAN, Ireneusz SULIGA // Kielecka Teka Skansenowska / Muzeum Wsi Kieleckiej. — 2002 t. 2, s. 165–176, fot. kolor.. — Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ćwierć wieku rekonstrukcji chęcińskiego sposobu wytopu ołowiu[A quarter of a century of the Chęciny method lead melting] / Ireneusz SULIGA, Andrzej Rembalski // W: Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa miedzi i ołowiu / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej. — Kielce : IKONA, 2017. — Publikacja zawiera prace prezentowane na sesji naukowej w dniu 16.09.2017 w parku Etnograficznym w Tokarni. — ISBN: 978-83-65461-36-0. — S. 114–130. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dotychczasowe próby rekonstrukcji starożytnego procesu metalurgicznego w kotlinkowych piecach dymarskich z regionu świętokrzyskiegoCurrent attempts to reconstruct an ancient metallurgical process in pit type bloomery furnaces from the Świętokrzyski Region / Ireneusz SULIGA // W: 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja = 50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza Suligi ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • słowa kluczowe: efekt wtórnej redukcji, kloce żużlowe, starożytne hutnictwo świętokrzyskie

  keywords: effect of the secondary reduction, slag blocks, ancient metallurgy in the Holly Cross Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Evolution of the dislocation structure of iron meteorite / OSUCH Władysław, MICHTA Grzegorz, BŁONIARZ Remigiusz, Ireneusz SULIGA // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějíExperimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA, Władysław Weker // Živá Archeologie : (Re)konstrukce a experiment v archeologii ; ISSN 1213–1628. — 2009 nr 10, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władysław Weker, Ireneusz SULIGA // W: International symposium on Metalworking [Dokument elektroniczny] : September 13th–19th, 2006 : photo's and articles / Historisch Openluchtmuseum Eindhoven. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Eindhoven : HP], 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10]. — Praca w ramach Symposium: Ancient metallurgical experiments : Eindhoven, 12–19 September 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władyslaw Weker, Ireneusz SULIGA // EuroREA : journal of (re)construction and experiment in archaeology ; ISSN 1214-9551. — 2009 vol. 6, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geometria odkształcenia i efekt granicy ziarn w równoosiowych, symetrycznych bikryształach aluminium[The geometry of deformation and the effect of grain boundary in isoaxial symetrical aluminium-bicrystals] / I. SULIGA, K. Przybyłowicz // W: Niejednorodności odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej i rekrystalizacji : seminarium poświęcone 70. rocznicy urodzin Profesora Zdzisława Jasieńskiego : Kraków, 21 stycznia 2005 / red. Henryk Paul ; Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Kraków. — Kraków : PAN IMiIM im. Aleksandra Krupkowskiego, 2005. — S. 149–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Górniczo-hutnicze tradycje rejonu Tychowa[Mining and metallurgical traditions of the Tychów region] / K. Bielenin, D. Dąbrowski, Sz. Orzechowski, I. SULIGA // W: Od ekomuzeum aglomeracji staropolskiej do geoparku Doliny Kamiennej : materiały konferencji : Starachowice, dn. 4–5 czerwca 2004  r. / ed. Ireneusz Suliga. — [Starachowice : Wydawnictwo: P. U. Compus], 2004. — ISBN10: 8389714078. — S. 59–81. — Bibliogr. s. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hutnicze fascynacje prof. Jana Pazdura[Professor Jan Pazdur's metallurgical fascination] / Ireneusz SULIGA // W: Od ekomuzeum aglomeracji staropolskiej do geoparku Doliny Kamiennej : materiały konferencji : Starachowice, dn. 4–5 czerwca 2004  r. / ed. Ireneusz Suliga. — [Starachowice : Wydawnictwo: P. U. Compus], 2004. — ISBN10: 8389714078. — S. 44–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Kazimierz Bielenin : twórca polskiej archeometalurgii : monografia[Kazimierz Bielenin : Polish creator of archeometallurgy : monograph] / pod red. Mirosława KARBOWNICZKA ; aut.: Mirosław KARBOWNICZEK, Szymon Orzechowski, Jacek Górski, Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Paweł Madera, Dorota Słowińska, Andrzej Rembalski, Grzegorz Gill, Małgorzata Wawer. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 172 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0552). — Bibliogr. s. 171–172. — ISBN: 978-83-7464-695-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ładunek metali odkryty na średniowiecznym statku Miedziowiec w świetle ostatnich badań : [streszczenie]The shipment of metals discovered on the medieval Copper Ship (Miedziowiec) in the light of recent research : [abstract] / Beata Możejko, Waldemar Ossowski, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Ireneusz SULIGA, Ewa OLEJNIK, Alicja ŁUKASZCZYK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.. — Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Ireneusz Suliga, Ewa Olejnik, Alicja Łukaszczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ładunek miedzi i żelaza odkryty na średniowiecznym statku Miedziowiec : abstract[The shipment of copper and iron discovered on the medieval 'Copper Ship' : abstract] / A. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, I. SULIGA, W. Ossowski // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [1]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — A. Garbacz-Klempka, S. Rzadkosz, I. Suliga – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mieczysław Radwan – znawca hutnictwa żelaza w Zagłębiu Staropolskim[Mieczysław Radwan – the expert of metallurgy in Ancient Polish Basin] / Ireneusz SULIGA // W: Mieczysław Radwan : w 120. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Karbowniczka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — Monografia zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w Krakowie w dniu 27.11.2009 r.. — ISBN: 978-83-7464-421-1. — s. 105–119. — Bibliogr. s. 118–119. — Afiliacja autora: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • New archaeological and archaeometallurgical research of the early medieval lead and silver smelting sites in the border areas of upper Silesia and Małopolska / Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN, Dariusz Rozmus, Ireneusz SULIGA // W: Argenti fodina MMXVII : ARGENTI FODINA 2017 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017 : 6.–8. septembra 2017, Banská Štiavnica / [eds.]  Jozef Labuda, Daniel Harvan ; Slovenské banské múzeum. — Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2018 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-85579-55-0. — S. 61–75. — Bibliogr. s. 74–75, Res.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena poziomu technicznego hutnictwa w dobrach Małachowskich[Assessment of the metallurgy technical level in the estate of Malachowski] / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN // W: Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej : 24 październik 2014 Końskie / pod red. Wojciecha Paska ; Muzeum Regionalne PTTK Końskie. — Końskie : Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, 2015. — ISBN: 978-83-61852-22-3. — S. 28–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: