Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof A. Pytel, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem28211213
2008211
2007532
20065131
2005211
200333
20025131
200133
2000211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2811161
2008211
2007514
20065131
200522
2003312
200255
2001312
2000211
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28208
200822
2007514
200655
2005211
2003321
2002541
2001321
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem28127
2008211
200755
200655
200522
200333
200255
200133
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem28127
2008211
200755
200655
200522
200333
200255
200133
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem281018
2008211
2007514
200655
200522
200333
2002514
200133
200022
1999111
 • [referat, 2000]
 • TytułCoupling $CaO-SiO_{2}, CaO-Al_{2}O_{3}$ and $Al_{2}O_{3}-SiO_{2}$ phase diagrams with thermochemical data by use of the regular and subregular solution models
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL, Ewa M. CIEMBRONOWICZ
  ŹródłoDiscussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk], [2000]. — S. 46
2
 • [skrypt, 2002]
 • TytułĆwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  AutorzyEwa CHOMA, Szczepan CHUDOBA, Ewa CIEMBRONOWICZ, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Małgorzata SZAŁKOWICZ ; pod red. Szczepana CHUDOBY
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 313, [1] s.
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDetermination of the liquidus curves for high-melting oxide binaries of $Al_{2}O_{3}$, $CaO$ and $SiO_{2}$ by means of thermochemical data using the regular and subregular solution models
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL, Ewa M. CIEMBRONOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 93–103
4
5
 • [referat, 2002]
 • TytułDynamika powierzchni międzyfazowych w metalurgii – efekt Marangoniego
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 257–263
6
 • [referat, 2002]
 • TytułEfekt Marangoniego w procesach międzyfazowych. [Cz.] 2, Efekt Marangoniego w metalurgii
  AutorzyPYTEL A. K.
  ŹródłoIron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — S. 221–224
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEffect of chemical composition of slag and steel phase on interfacial tension
  AutorzyAleksandra ANIOŁA-KUSIAK, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof A. PYTEL
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 1, s. 45–59
8
 • [książka, 2000]
 • TytułElementy chemii fizycznej
  AutorzySzczepan CHUDOBA, Zdzisław Kubas, Krzysztof PYTEL
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 383, [1] s.
9
 • [referat, 2007]
 • TytułLaboratory investigations of high chromium slag foaming in EAF
  AutorzyM. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN, K. PYTEL
  ŹródłoX-ta Nacionalna konferenciâ po metalurgiâ [Dokument elektroniczny] : 28–31 maj 2007 g., Varna = May 28–31-th, 2007, Varna : dokladi : sbornik dokladi / ed. Avram Avramov ; ass. Yavor Lukarski. — Sofiâ : S'ûz na metalurzite v B'lgariâ, [2007]. — S. [1–6]
10
 • [referat, 2006]
 • TytułLaboratory investigations of high-chromium slag foaming
  AutorzyM. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN, K. PYTEL
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 149–154
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ system
  AutorzyMagdalena KOSTOŁOWSKA, Krzysztof A. PYTEL, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 21–31
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel odsiarczania kąpieli metalowej w kadzi : obliczanie odtleniaczy i składników żużlotwórczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Mirosław KARBOWNICZEK, Jan Reichel
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2003 R. 70 nr 4, s. 136–142
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel of desulphurization of steel melts in ladles – deoxidation and slag formers calculation
  AutorzyMirosław KARBOWNICZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Jan Reichel
  ŹródłoSteel Research International. — 2003 vol. 74 no. 10, s. 610–616
14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułModeling of interfacial tension for steel/slag interfaces
  AutorzyIWANCIW J., CEBULA-KAWECKA E., PYTEL K., KOSTOŁOWSKA M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 5, s. 177–181
15
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModeling of surface properties of metallurgical solutions: steels, slags and steel-slag systems
  AutorzyJ. IWANCIW, K. PYTEL, E. KAWECKA-CEBULA, M. KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 52 iss. 2, s. 575–581
16
 • [referat, 2007]
 • TytułModeling of surface properties of multicomponent iron solutions : [poster]
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoEMC 2007 : European Metallurgical Conference : June, 11–14 2007, Düsseldorf, Germany : proceedings. Vol. 4, Electronic scrap processing, Process control/Process modelling, Physical metallurgy/Process fundamentals, Poster, Autors Index, Keywords Index / GDMB. — Clausthal–Zellerfeld : GDMB Medienverlag, cop. 2007. — S. 2058–2059
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModeling of surface tension for cast iron, ferritic and austenitic steels
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2006 t. 58 nr 4, s. 82–84
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułModelling of the surface tension of binary iron solutions from basic thermodynamic and physical data
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof A. PYTEL
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 1, s. 61–72
19
 • [referat, 2007]
 • TytułModelowanie własności powierzchniowych żużli stalowniczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof PYTEL, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoTeorie a praxe výroby a zpracování oceli : 23. celostátní konference se zahraniční účastí : sborník přednášek : 3.–4. dubna 2007, Rožnov pod Radhoštem / TANGER, s. r. o., Ostrava, VŠB – TU Ostrava. FMMI. — Ostrava : TANGER, s. r. o., 2007, 2007. — S. 28–34
20
 • [referat, 2005]
 • TytułNapięcie powierzchniowe ciekłego żelaza i jego roztworów – baza danych
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta CEBULA-KAWECKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 292–295
21
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena przydatności różnych modeli ciekłych żużli do symulacji procesów stalowniczych w czasie rzeczywistym
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Ewa CHOMA, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r. / oprac. red. Marek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Polska : Komitet Organizacyjny Dnia Hutnika przy Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej], [2002]. — S. 51–58
22
 • [referat, 2006]
 • TytułOchrona metali i stopów w środowiskach wodnych za pomocą inhibitorów
  AutorzyMonika Kwarciak, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoWoda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]
23
 • [referat, 2008]
 • TytułRola napięcia międzyfazowego stal-żużel podczas ciągłego odlewania
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 47–54
24
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułRola zjawiska Marangoniego w procesach metalurgicznych. [Cz.] 1, Analiza efektu Marangoniego w układach wodnych
  AutorzyPYTEL K. A.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 437–443
25
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułSurface properties of liquid iron solutions
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 57–61