Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof A. Pytel, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
 • [referat, 2002]
 • TytułDynamika powierzchni międzyfazowych w metalurgii – efekt Marangoniego
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 257–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2002]
 • TytułEfekt Marangoniego w procesach międzyfazowych. [Cz.] 2, Efekt Marangoniego w metalurgii
  AutorzyPYTEL A. K.
  ŹródłoIron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — S. 221–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [książka, 2000]
 • TytułElementy chemii fizycznej
  AutorzySzczepan CHUDOBA, Zdzisław Kubas, Krzysztof PYTEL
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 383, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel odsiarczania kąpieli metalowej w kadzi : obliczanie odtleniaczy i składników żużlotwórczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Mirosław KARBOWNICZEK, Jan Reichel
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2003 R. 70 nr 4, s. 136–142
 • słowa kluczowe: odsiarczanie, odtlenianie, żużel rafinacyjny, kadź

  keywords: desulphurization, deoxidation, refining slag, ladle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2007]
 • TytułModelowanie własności powierzchniowych żużli stalowniczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof PYTEL, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoTeorie a praxe výroby a zpracování oceli : 23. celostátní konference se zahraniční účastí : sborník přednášek : 3.–4. dubna 2007, Rožnov pod Radhoštem / TANGER, s. r. o., Ostrava, VŠB – TU Ostrava. FMMI. — Ostrava : TANGER, s. r. o., 2007, 2007. — S. 28–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena przydatności różnych modeli ciekłych żużli do symulacji procesów stalowniczych w czasie rzeczywistym
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Ewa CHOMA, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r. / oprac. red. Marek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Polska : Komitet Organizacyjny Dnia Hutnika przy Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej], [2002]. — S. 51–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2006]
 • TytułOchrona metali i stopów w środowiskach wodnych za pomocą inhibitorów
  AutorzyMonika Kwarciak, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoWoda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułRola napięcia międzyfazowego stal-żużel podczas ciągłego odlewania
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 47–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułRola zjawiska Marangoniego w procesach metalurgicznych. [Cz.] 1, Analiza efektu Marangoniego w układach wodnych
  AutorzyPYTEL K. A.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 437–443
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWpływ efektu Marangoniego na szybkość procesów metalurgicznych
  AutorzyJan WYPARTOWICZ, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2002 R. 69 nr 4, s. 118–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: