Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof A. Pytel, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułCoupling $CaO-SiO_{2}, CaO-Al_{2}O_{3}$ and $Al_{2}O_{3}-SiO_{2}$ phase diagrams with thermochemical data by use of the regular and subregular solution models
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL, Ewa M. CIEMBRONOWICZ
  ŹródłoDiscussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk], [2000]. — S. 46
2
 • [skrypt, 2002]
 • TytułĆwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  AutorzyEwa CHOMA, Szczepan CHUDOBA, Ewa CIEMBRONOWICZ, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Małgorzata SZAŁKOWICZ ; pod red. Szczepana CHUDOBY
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 313, [1] s.
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDetermination of the liquidus curves for high-melting oxide binaries of $Al_{2}O_{3}$, $CaO$ and $SiO_{2}$ by means of thermochemical data using the regular and subregular solution models
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL, Ewa M. CIEMBRONOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 93–103
4
5
 • [referat, 2002]
 • TytułDynamika powierzchni międzyfazowych w metalurgii – efekt Marangoniego
  AutorzyKrzysztof A. PYTEL
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 257–263
6
 • [referat, 2002]
 • TytułEfekt Marangoniego w procesach międzyfazowych. [Cz.] 2, Efekt Marangoniego w metalurgii
  AutorzyPYTEL A. K.
  ŹródłoIron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — S. 221–224
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEffect of chemical composition of slag and steel phase on interfacial tension
  AutorzyAleksandra ANIOŁA-KUSIAK, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof A. PYTEL
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 1, s. 45–59
8
 • [książka, 2000]
 • TytułElementy chemii fizycznej
  AutorzySzczepan CHUDOBA, Zdzisław Kubas, Krzysztof PYTEL
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 383, [1] s.
9
 • [referat, 2007]
 • TytułLaboratory investigations of high chromium slag foaming in EAF
  AutorzyM. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN, K. PYTEL
  ŹródłoX-ta Nacionalna konferenciâ po metalurgiâ [Dokument elektroniczny] : 28–31 maj 2007 g., Varna = May 28–31-th, 2007, Varna : dokladi : sbornik dokladi / ed. Avram Avramov ; ass. Yavor Lukarski. — Sofiâ : S'ûz na metalurzite v B'lgariâ, [2007]. — S. [1–6]
10
 • [referat, 2006]
 • TytułLaboratory investigations of high-chromium slag foaming
  AutorzyM. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN, K. PYTEL
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 149–154
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ system
  AutorzyMagdalena KOSTOŁOWSKA, Krzysztof A. PYTEL, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 21–31
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel odsiarczania kąpieli metalowej w kadzi : obliczanie odtleniaczy i składników żużlotwórczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Mirosław KARBOWNICZEK, Jan Reichel
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2003 R. 70 nr 4, s. 136–142
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel of desulphurization of steel melts in ladles – deoxidation and slag formers calculation
  AutorzyMirosław KARBOWNICZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Jan Reichel
  ŹródłoSteel Research International. — 2003 vol. 74 no. 10, s. 610–616
14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułModeling of interfacial tension for steel/slag interfaces
  AutorzyIWANCIW J., CEBULA-KAWECKA E., PYTEL K., KOSTOŁOWSKA M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 5, s. 177–181
15
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModeling of surface properties of metallurgical solutions: steels, slags and steel-slag systems
  AutorzyJ. IWANCIW, K. PYTEL, E. KAWECKA-CEBULA, M. KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 52 iss. 2, s. 575–581
16
 • [referat, 2007]
 • TytułModeling of surface properties of multicomponent iron solutions : [poster]
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoEMC 2007 : European Metallurgical Conference : June, 11–14 2007, Düsseldorf, Germany : proceedings. Vol. 4, Electronic scrap processing, Process control/Process modelling, Physical metallurgy/Process fundamentals, Poster, Autors Index, Keywords Index / GDMB. — Clausthal–Zellerfeld : GDMB Medienverlag, cop. 2007. — S. 2058–2059
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModeling of surface tension for cast iron, ferritic and austenitic steels
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2006 t. 58 nr 4, s. 82–84
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułModelling of the surface tension of binary iron solutions from basic thermodynamic and physical data
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof A. PYTEL
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 1, s. 61–72
19
 • [referat, 2007]
 • TytułModelowanie własności powierzchniowych żużli stalowniczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof PYTEL, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoTeorie a praxe výroby a zpracování oceli : 23. celostátní konference se zahraniční účastí : sborník přednášek : 3.–4. dubna 2007, Rožnov pod Radhoštem / TANGER, s. r. o., Ostrava, VŠB – TU Ostrava. FMMI. — Ostrava : TANGER, s. r. o., 2007, 2007. — S. 28–34
20
 • [referat, 2005]
 • TytułNapięcie powierzchniowe ciekłego żelaza i jego roztworów – baza danych
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta CEBULA-KAWECKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 292–295
21
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena przydatności różnych modeli ciekłych żużli do symulacji procesów stalowniczych w czasie rzeczywistym
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Ewa CHOMA, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r. / oprac. red. Marek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Polska : Komitet Organizacyjny Dnia Hutnika przy Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej], [2002]. — S. 51–58
22
 • [referat, 2006]
 • TytułOchrona metali i stopów w środowiskach wodnych za pomocą inhibitorów
  AutorzyMonika Kwarciak, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoWoda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]
23
 • [referat, 2008]
 • TytułRola napięcia międzyfazowego stal-żużel podczas ciągłego odlewania
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 47–54
24
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułRola zjawiska Marangoniego w procesach metalurgicznych. [Cz.] 1, Analiza efektu Marangoniego w układach wodnych
  AutorzyPYTEL K. A.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 437–443
25
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułSurface properties of liquid iron solutions
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 57–61