Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Mamro, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-zfp, * Zakład Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Metalurgia wodorowa – składowa cywilizacji wodorowejHydrogen metallurgy – constituent of hydrogen civilisation / Kazimierz MAMRO // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2009 t. 61 nr 4, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10

  • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ogniwa paliwowe, nanomateriały, cywilizacja wodorowa, metalurgia wodorowa

    keywords: sustainable development, nano materials, fuel cells, hydrogen civilisation, hydrogen metallurgy

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Modern production of the high-alloyed steel products at the Baildon-Steelplant / Jerzy Lejawka, Henryk Szwej, Stanisława Szczeszek, Kazimierz MAMRO // W: “European metallurgy – today and in future” : international conference : November 16–18, 1998 Cracow. — [Kraków : SITPH], [1998]. — S. [1–12]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa[Progress in continuous casting of steel] / pod red. Kazimierza MAMRO, Jana WYPARTOWICZA. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 140 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10:  83-9182-846-8. — Tekst pol.-ang.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Research in the area of continuous casting of steel in Poland / MAMRO K., IWANCIW J., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 358–361. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • Restrukturyzacja techniczno-technologiczna produkcji wyrobów ze stali stopowych w Hucie Baildon[Technical and technological modernization and transformation of alloy steel production in Baildon plant] / Jerzy Lejawka, Henryk Szwej, Stanisława Szczeszek, Kazimierz MAMRO // W: Kierunki rozwoju hutnictwa polskiego : konferencja naukowa : Kraków 15–16 maja 1998 : referaty / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : AGH, [1999]. — S. 35–52

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Stopień utlenienia ciekłej stali w konwertorze z dmuchem kombinowanymOxidation state of liquid steel in combined blown converter / Jerzy Knapik, Kazimierz MAMRO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 5, s. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Założenia do systemu wspomagania decyzji technologicznych podczas pozapiecowego odtleniania staliAssumptions for the system of technological decisions aiding during off-furnace steel deoxidation / IWANCIW J., KALICKA Z., KAWECKA-CEBULA E., MAMRO K. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 296–300. — Abstr.. — Iron and steelmaking : XI. [jedenásta] medzinárodná vedecká konferencia : 17.–19.10.2001, Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2001. — Na karcie tyt. dodatkowo: 50. výročie založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8