Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kostołowska, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza symulacyjna absorpcji tlenu przez ciekłą stal w poszczególnych etapach jej przygotowania do COS
  AutorzyAleksandra ANIOŁA-KUSIAK, Ewa CHOMA, Jerzy IWANCIW, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; Polskie Huty Stali Spółka Akcyjna. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira. Oddział Huta Katowice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — S. 21–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEffect of chemical composition of slag and steel phase on interfacial tension
  AutorzyAleksandra ANIOŁA-KUSIAK, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof A. PYTEL
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 1, s. 45–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ system
  AutorzyMagdalena KOSTOŁOWSKA, Krzysztof A. PYTEL, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 21–31
 • słowa kluczowe: modelowanie, żużel, stal, napięcie międzyfazowe, napięcie powierzchniowe

  keywords: modelling, slag, surface tension, steel, interfacial tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModeling of surface properties of metallurgical solutions: steels, slags and steel-slag systems
  AutorzyJ. IWANCIW, K. PYTEL, E. KAWECKA-CEBULA, M. KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 52 iss. 2, s. 575–581
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2007]
 • TytułModeling of surface properties of multicomponent iron solutions : [poster]
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoEMC 2007 : European Metallurgical Conference : June, 11–14 2007, Düsseldorf, Germany : proceedings. Vol. 4, Electronic scrap processing, Process control/Process modelling, Physical metallurgy/Process fundamentals, Poster, Autors Index, Keywords Index / GDMB. — Clausthal–Zellerfeld : GDMB Medienverlag, cop. 2007. — S. 2058–2059
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModeling of surface tension for cast iron, ferritic and austenitic steels
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2006 t. 58 nr 4, s. 82–84
 • słowa kluczowe: model, żeliwo, stal ferrytyczna, stal austenityczna, napięcie powierzchniowe

  keywords: modelling, cast iron, surface tension, ferritic steel, austenitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2003]
 • TytułModelowanie składu żużli stalowniczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : X konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 czerwca 2002 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — S. 10–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2007]
 • TytułModelowanie własności powierzchniowych żużli stalowniczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Jerzy IWANCIW, Krzysztof PYTEL, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoTeorie a praxe výroby a zpracování oceli : 23. celostátní konference se zahraniční účastí : sborník přednášek : 3.–4. dubna 2007, Rožnov pod Radhoštem / TANGER, s. r. o., Ostrava, VŠB – TU Ostrava. FMMI. — Ostrava : TANGER, s. r. o., 2007, 2007. — S. 28–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2005]
 • TytułModelowanie wpływu temperatury na napięcie powierzchniowe wybranych binarnych żużli tlenkowych
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 98–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułObliczanie napięcia powierzchniowego stopów dwuskładnikowych według modelu Butlera z zastosowaniem wzorów Redlicha-Kistera
  AutorzyKOSTOŁOWSKA M., KALICKA Z.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 467–470
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułOcena czasu rozpuszczania wysokotopliwych dodatków stopowych w ciekłej stali w warunkach konwekcji wymuszonej
  AutorzyKUSIAK A. A., CHOMA E., IWANCIW J., KOSTOŁOWSKA M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 321–325
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2005]
 • TytułPomiary aglomeracji i de-aglomeracji cząstek w płynie
  AutorzyJ. IWANCIW, M. KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 1, Technologie výroby surového železa / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 89–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2000]
 • TytułPróba modelowania pochłaniania azotu z fazy gazowej poprzez ciekłą stal w różnych etapach jej wytwarzania
  AutorzyEwa CHOMA, Aleksandra ANIOŁA-KUSIAK, Jerzy IWANCIW, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoIron and steelmaking : X. international scientific conference : Szczyrk 18–20. 10. 2000. T. 2, Materiały / Politechnika Śląska (Katowice). Katedra Metalurgii ; Technická univerzita (Košice). Katedra metalurgie želaza a zlievárenstva ; Vysoká Škola Báňská. Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — [Katowice : PŚ], [2000]. — S. 78–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2002]
 • TytułRozpuszczanie niskotopliwych dodatków stopowych w stali mieszanej argonem na przykładzie żelazomanganu
  AutorzyAleksandra ANIOŁA-KUSIAK, Ewa CHOMA, Jerzy IWANCIW, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — S. 177–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2000]
 • TytułRównania transportu w krzepnącym metalu przy założeniu istnienia konwekcji swobodnej
  AutorzyZdzisław SZCZEPANIK, Magdalena KOSTOŁOWSKA, Dominika Zemła
  ŹródłoIron and steelmaking : X. international scientific conference : Szczyrk 18–20. 10. 2000. T. 2, Materiały / Politechnika Śląska (Katowice). Katedra Metalurgii ; Technická univerzita (Košice). Katedra metalurgie želaza a zlievárenstva ; Vysoká Škola Báňská. Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — [Katowice : PŚ], [2000]. — S. 153–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułSurface properties of liquid iron solutions
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 57–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2002]
 • TytułTemperatura ciekłej stali a efektywność obróbki wapniem
  AutorzyZofia KALICKA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — S. 173–176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2006]
 • TytułWłasności powierzchniowe ciekłych roztworów żelaza : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof PYTEL, Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Magdalena KOSTOŁOWSKA
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 47–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20