Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kostołowska, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza symulacyjna absorpcji tlenu przez ciekłą stal w poszczególnych etapach jej przygotowania do COS
2
 • Effect of chemical composition of slag and steel phase on interfacial tension
3
 • Model calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ system
4
 • Modeling of interfacial tension for steel/slag interfaces
5
 • Modeling of surface properties of metallurgical solutions: steels, slags and steel-slag systems
6
 • Modeling of surface properties of multicomponent iron solutions
7
 • Modeling of surface tension for cast iron, ferritic and austenitic steels
8
 • Modelowanie składu żużli stalowniczych
9
 • Modelowanie własności powierzchniowych żużli stalowniczych
10
 • Modelowanie wpływu temperatury na napięcie powierzchniowe wybranych binarnych żużli tlenkowych
11
 • Obliczanie napięcia powierzchniowego stopów dwuskładnikowych według modelu Butlera z zastosowaniem wzorów Redlicha-Kistera
12
 • Ocena czasu rozpuszczania wysokotopliwych dodatków stopowych w ciekłej stali w warunkach konwekcji wymuszonej
13
 • Pomiary aglomeracji i de-aglomeracji cząstek w płynie
14
 • Próba modelowania pochłaniania azotu z fazy gazowej poprzez ciekłą stal w różnych etapach jej wytwarzania
15
 • Rozpuszczanie niskotopliwych dodatków stopowych w stali mieszanej argonem na przykładzie żelazomanganu
16
 • Równania transportu w krzepnącym metalu przy założeniu istnienia konwekcji swobodnej
17
 • Surface properties of liquid iron solutions
18
 • Temperatura ciekłej stali a efektywność obróbki wapniem
19
 • Własności powierzchniowe ciekłych roztworów żelaza
20
 • Zastosowanie programu komputerowego do wspomagania i sterowania obróbki pozapiecowej i przygotowania stali do COS