Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Kawecka-Cebula, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6508270980

PBN: 5e70920b878c28a04738f0bf

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAglomeracja wtrąceń na powierzchni ciekłej stali
  AutorzyKAWECKA-CEBULA E., KALICKA Z.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 318–323
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2003]
 • TytułAktywność składników żużli stalowniczych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA
  ŹródłoIron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 393–398
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza procesu odsiarczania w oparciu o dane przemysłowe
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Tadeusz RYBKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — S. 209–213
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza teoretyczna adhezji wtrąceń niemetalicznych w stali na powierzchniach ceramicznych
  AutorzyElżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 110–113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of the Iida model for estimation of slag viscosity for $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ systems
  AutorzyZ. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, K. PYTEL
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 179–187
 • keywords: slag viscosity, iida model, basicity index, optical basicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania adhezji cząstek ciekłych
  AutorzyJerzy IWANCIW, Rafał REJSZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA, Aneta MAGDZIARZ
  ŹródłoIron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne] / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — [Gliwice : IMŻ], [2006]. — s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania adhezji wtrąceń w stali na modelu zimnym
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2007 R. 74 nr 4, s. 192–196
 • słowa kluczowe: adhezja, ciekła stal, wtrącenia, model wodny, przegroda

  keywords: adhesion, filter, inclusions, liquid steel, water model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania możliwości odfosforowania ciekłej surówki zawierającej chrom i nikiel
  AutorzyMirosław KARBOWNICZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Andrzej MICHALISZYN, Jan Reichel
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 11–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania procesu filtracji stali na modelu zimnym : [streszczenie]
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 15–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBadania procesu filtracji stali na modelu zimnym
  AutorzyJerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 31–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • [skrypt, 2009]
 • TytułĆwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ ; red. Małgorzata Koch ; AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 201, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [skrypt, 2011]
 • TytułĆwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 201, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [skrypt, 2013]
 • TytułĆwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ
  DetailsWyd. 3 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 209, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułFiltration of nonmetallic inclusions in steel
  AutorzyE. KAWECKA-CEBULA, Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 261–268
 • keywords: adhesion, non metallic inclusions, liquid steel, filtration, wetting angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2004]
 • TytułFizykochemiczne modele do komputerowego wspomagania technologii stalowniczych w czasie rzeczywistym
  AutorzyJerzy IWANCIW, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zdzisław SZCZEPANIK
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; Polskie Huty Stali Spółka Akcyjna. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira. Oddział Huta Katowice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — S. 119–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [skrypt, 1999]
 • TytułLaboratorium z chemii ogólnej dla studentów metalurgii
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA
  DetailsWyd. 3. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 58, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [skrypt, 2002]
 • TytułLaboratorium z chemii ogólnej dla studentów metalurgii
  AutorzyZofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA
  DetailsWyd. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 52, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2007]
 • TytułLaboratory investigations of high chromium slag foaming in EAF
  AutorzyM. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN, K. PYTEL
  ŹródłoX-ta Nacionalna konferenciâ po metalurgiâ [Dokument elektroniczny] : 28–31 maj 2007 g., Varna = May 28–31-th, 2007, Varna : dokladi : sbornik dokladi / ed. Avram Avramov ; ass. Yavor Lukarski. — Sofiâ : S'ûz na metalurzite v B'lgariâ, [2007]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2006]
 • TytułLaboratory investigations of high-chromium slag foaming
  AutorzyM. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN, K. PYTEL
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 149–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25