Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Świątoniowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6601973221

PBN: 900996

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza ciernej współpracy walców roboczych i oporowych walcarek kwarto blach i taśm
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoWalcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 197–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnaliza drgań grupy ciągłej walcarek blach celem wyeliminowania przypadków zerwania pasma
  AutorzyRyszard GREGORCZYK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza kompensacji sprężynowania skrętnego w MES
  AutorzyPaweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI
  ŹródłoMechanik : miesięcznik naukowo-techniczny. — 2014 R. 87 nr 2, s. 90–92
 • słowa kluczowe: kompensacja, optymalizacja, sprężynowanie, formowanie metali

  keywords: optimization, springback, compensation, metal forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza kształtu narzędzia w procesie formowania cylindra amortyzatora samochodowego
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Krzysztof Gomułka, Paweł BAŁON
  ŹródłoPRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013. — S. 93–94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza możliwości modernizacji prasy hydraulicznej do usuwania owalizacji pierścieni łożyskowych
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK, Stanisław Rabiasz
  ŹródłoBadania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — S. 211–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza możliwości utylizacji zużytych emulsji chłodząco-smarujących
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy ekologiczne euroregionu karpackiego / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — S. 363–371
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza obciążeń dynamicznych w napędach walcarek uniwersalnych
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Magdalena KRAWCZYK
  ŹródłoProblemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — S. 213–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza procesu formowania dennicy hybrydowego urządzenia grzewczego
  AutorzyPaweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI
  ŹródłoMechanik : miesięcznik naukowo-techniczny. — 2016 R. 89 nr 12, s. 1840–1843
 • słowa kluczowe: MES, formowanie stali, analiza symulacji

  keywords: FEM, simulation analysis, metal forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2016.12.575

10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia superstopu NiCrN
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 481–484
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń i odkształceń w klatce walców roboczych brykieciarki walcowej PW 500
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2000 t. 19 z. 3, s. 359–366
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń i odkształceń w walcach bruzdowych w aspekcie możliwości ich regeneracji
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy rozwoju maszyn roboczych : XIII konferencja naukowa, Zakopane 24–27 styczeń 2000 r., T. 2. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 209–216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń i przemieszczeń w uniwersalnej prasie wysięgnikowej
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Paweł BAŁON, Janusz SZOSTAK
  ŹródłoBadania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno : konstrukcje – procesy – zastosowania / pod red. Jacka Muchy. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. — S. 181–197
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorąco
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 nr 6, s. 482–490
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń w przegubach łączników walcarki uniwersalnej
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2004 z. 23, s. 103–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnaliza warunków odkształcenia metalu w procesie asymetrycznego walcowania
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy MISCHKE, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 301–308
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis forming the diameter reduction of the tube to the cylinder hydraulic shock absorber
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK, Krzysztof Gomułka
  ŹródłoJournal of KONES : Powertrain and Transport. — 2014 vol. 21 no. 1, s. 281–286
 • keywords: reducing tube, MESS, cylinder hydraulic shock absorber, DEFORM 3D

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/12314005.1134115

19
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułAnalysis of chattering phenomenon in cold rolling mills using wave model of the strip
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Adam Bar
  ŹródłoStructural acoustics / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — [Kraków : PTA Oddział], 2001. — S. 81–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of forging process of the NiCrN superalloy for motor boat driving shaft
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 719–725
 • keywords: NiCrN superalloy, closed-die forging process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0078-4

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of kinematic and force parameters of the die-forging process performed on a CrNiN alloy
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK
  ŹródłoJournal of Machine Engineering. — 2013 vol. 13 no. 4: Current manufacturing selected problems, s. 57–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułApplication of finite element method in production of collar-head screw in suspension arm of motor car vehicle
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz
  ŹródłoJournal of KONES : Powertrain and Transport. — 2011 vol. 18 no. 3, s. 453–461
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplications of FEM to the analysis of the scrap baling press loading during the recycling of metal containers : short communication
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, R. GREGORCZYK, J. Szostak
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 487–489
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania eksperymentalne weryfikujące wpływ drgań na zmianę charakterystyki pasma w kotlinie odkształcenia
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2004 z. 23, s. 113–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułBadanie procesu prostowania szyn i dźwigarów w kontekście sprężystych odkształceń prostownicy rolkowej
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 293–300
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: