Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Michlowicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7449-5080

ResearcherID: brak

Scopus: 55821047700

PBN: 900935

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 192, z ogólnej liczby 195 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAlgorithms for improve efficiency in logistics production
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 584–592
2
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAlgorytm ewolucyjny dla problemu komiwojażera z wieloma centrami dystrybucyjnymi : [streszczenie]
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoLogistyka. — 2009 nr 4, s. 83
3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAlgorytm poprawy efektywności w logistyce produkcji
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 155–163
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAlgorytmy poprawy efektywności w logistyce produkcji
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
5
 • [referat, 2014]
 • TytułAlgorytmy poprawy efektywności w logistyce produkcji
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoTLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]
6
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza czynników determinujących zmiany struktury wielkich systemów na przykładzie hutnictwa stali
  AutorzyWładysław JODŁOWSKI, Bolesław KARWAT, Edward MICHLOWICZ
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — S. 67–72
7
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnaliza działania wysokoczęstotliwościowego stołu koncentracyjnego
  AutorzyPiotr KISIEL, Edward MICHLOWICZ
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 139–146
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy funkcjonowania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod Lean
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA, Bożena ZWOLIŃSKA
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 1064–1070
9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAnaliza problemu transportowo-produkcyjnego z wypukłą funkcją kosztów
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoInvence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podniku / pod odbornou red. Radima Lenorta a Ivety Vozňákové ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — S. 454–459
10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAnaliza pyłu ze spalarni odpadów pod kątem modernizacji układu odpylania
  AutorzyRyszard MACHNIK, Edward MICHLOWICZ, Edward WOJNAR, Piotr KISIEL
  ŹródłoZagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — S. 87–92
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza termiczna konstrukcji ramy okiennej z PVC
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Rafał Karaś
  ŹródłoPrzegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2010 nr 9, s. 42–45
12
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza termiczna konstrukcji z kształtowników PVC
  AutorzyRafał Karaś, Edward MICHLOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2008 z. 11, s. 165–173
13
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAnaliza wprowadzania systemu Kanban na linii produkcji podzespołów
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Łukasz Hładun
  ŹródłoWybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — S. 137–144
14
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza wprowadzania systemu Kanban na linii produkcji wirników
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Łukasz Hładun
  ŹródłoTLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — S. [1–8]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of influence of metal components manufacturing on assembly of refrigeration equipment
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Bożena ZWOLIŃSKA
  ŹródłoResearch in Logistics & Production. — 2016 vol. 6 no. 4, s. 351–360
16
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of downtime on the continuous production of sheets
  AutorzyMICHLOWICZ Edward, ZWOLIŃSKA Bożena
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 75
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania holterowskie i psychofizyczne operatorów suwnic
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. — 2009 z. 16, s. 63–69
18
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania linii elektrolitycznego ocynkowania przy pomocy symulatora DOSIMIS-3
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoFinanční a logistické řízení – 2005 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 9.–10.6.2005 Česká republika / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 501–505
19
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania logistycznego systemu transportowego zintegrowanego z systemem produkcyjnym walcowni zimnej blach
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoWalcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — S. 107–112
20
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania operatora suwnicy technikami holterowskimi
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL
  ŹródłoTransport zintegrowany : materiały VII konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika : Międzyzdroje, czerwiec 2004 / Politechnika Szczecińska. Wydział Techniki Morskiej [et al.]. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004. — S. 155–160
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania przepływów materiałowych w logistyce produkcji
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA
  ŹródłoGospodarka Materiałowa & Logistyka. — 2014 R. 66 nr 11 dod.: CD: Oszczędność i efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, s. 59–63
22
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania przepływu materiałów w walcowni zimnej blach z wykorzystaniem symulatora DOSIMIS-3
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoForming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — S. 178–183
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadania symulacyjne zintegrowanego systemu transportowo-produkcyjnego walcowni zimnej blach
  AutorzyEdward MICHLOWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 1999 R. 66 nr 9, s. 413–416
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicy
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA
  ŹródłoTransport Przemysłowy. — 2003 [nr] 4, s. 22–24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicy
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2003 z. 21, s. 25–32