Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Michlowicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7449-5080

ResearcherID: brak

Scopus: 55821047700

PBN: 900935

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Optymalizacja przepływu materiałów w walcowni zimnej blachThe optimization of material flow in cold rolling mill / Edward MICHLOWICZ // W: Finanční a logistické řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference : Srdce Beskyd, 25.–26. 6. 2003, 2. díl / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii [et al.]. — Třinec : Tisk T-print, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 414–418. — Bibliogr. s. 418

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Techniki Holterowskie w badaniach operatorów suwnic – ujęcie antropocentryczne[Holters technics in cranes operators research – antropocentrial approach] / Edward MICHLOWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA, Piotr KISIEL // Vìsnik Tehnologìčnogo unìversitetu Podìllâ : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2003 no. 6 č. 1 t. 2, s. 72–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wykorzystanie symulatora DOSIMIS-3 do optymalizacji przepływu materiałów[The optimization of material flow in cold rolling mill – with Dosimis 3 used] / Edward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL // Vìsnik Tehnologìčnogo unìversitetu Podìllâ : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2003 no. 6 č. 1 t. 2, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: