Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Michał Machnik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5603-3475 orcid iD

ResearcherID: AAD-6147-2019

Scopus: 55984683100

PBN: 5e709209878c28a04738ef2f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAnaliza pyłów pochodzących z zakładu termicznej utylizacji odpadów
  AutorzyRyszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Piotr KISIEL
  ŹródłoZagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — S. 175–181
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza systemu transportu bliskiego w małym przedsiębiorstwie
  AutorzyPaweł GARA, Piotr KISIEL, Ryszard MACHNIK, Paweł Szymecki
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — S. 43–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza systemu transportu w wydziałach gorących huty surowcowej stali
  AutorzyPiotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoTLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPolish Journal of Environmental Studies on their electrical parameters
  AutorzyMACHNIK Ryszard
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 281–285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułAnemometr światłowodowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward WOJNAR, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Łukasz WOJNAR
  DetailsInt.Cl.: G01P 5/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220157 B1 ; Udziel. 2014-12-10 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.392822 z dn. 2010-11-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220157B1.pdf
 • słowa kluczowe: anemometr światłowodowy, pomiary przepływu gazów i cieczy

  keywords: fiber optic anemometer, flow measurement of gases and liquids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBadania elektrofiltru pracującego w przemyśle hutniczym
  AutorzyRyszard MACHNIK
  ŹródłoZagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — S. 77–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania modelu laboratoryjnego światłowodowego czujnika kwasowego punktu rosy
  AutorzyEdward WOJNAR, Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT
  ŹródłoAura. — 2004 nr 9 dod.: Ochrona Środowiska, s. 71–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2022]
 • TytułBadania wpływu nastawialnych parametrów obróbki EDM na dokładność wymiarowo-kształtową i jakość powierzchni
  AutorzyRafał KUDELSKI, Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Ryszard MACHNIK, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoBadania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — S. 23–28
 • słowa kluczowe: stop tytanu, warstwa wierzchnia, obróbka elektroerozyjna, dokładność pomiarowo-kształtowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułComparison of the physical and chemical properties of dust separated in industrial electrostatic precipitators
  AutorzyMACHNIK Ryszard, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, NOCUŃ Marek, Sobieski Waldemar
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 223–227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułCzujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward WOJNAR, Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT
  DetailsInt.Cl.: G01H 9/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203489 B1 ; Udziel. 2009-04-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375852 z dn. 2005-06-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203489B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDevelopment opportunities and operating problems of electrostatic precipitators
  AutorzyMACHNIK Ryszard
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 228–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDust extraction system at the blast furnace department of a raw materials mill
  AutorzyKARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard, GARA Paweł
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 152–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDust extraction system at the ore sintering plant of a raw materials steel mill
  AutorzyKARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 158–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEffect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of industrial electrostatic precipitators
  AutorzyRyszard MACHNIK, Marek NOCUŃ
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2014 vol. 16 no. 1, s. 56–60. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-01-09.pdf
 • słowa kluczowe: elektrofiltr, powłoki antykorozyjne, elektrody ulotowe

  keywords: anti-corrosion coatings, electrostatic precipitators, corona electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [monografia, 2010]
 • TytułElektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja
  Autorzyred. Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK
  DetailsKraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — 177 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułElektryczne metody pomiaru kwasowego punktu rosy spalin kotłów pyłowych
  AutorzyEdward WOJNAR, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoAura. — 2004 nr 9 dod.: Ochrona Środowiska, s. 68–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2002]
 • TytułEmisje pyłów w świetle istniejących norm, ustaw, rozporządzeń polskich i europejskich
  AutorzyEdward WOJNAR, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoElektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — S. 199–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIdentyfikacja rzeczywistego systemu odlewania stali
  AutorzyPaweł GARA, Piotr KISIEL, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — S. 49–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInfluence of legal regulations in the field of environment protection to the technical solutions in certain power plant : short communication
  AutorzyB. KARWAT, P. KISIEL, R. MACHNIK, E. WOJNAR
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 209–211
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKompaktowanie popiołów pochodzących z elektrofiltru w celu ograniczenia ich pylenia wtórnego
  AutorzyMichał BEMBENEK, Paweł GARA, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoZagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — S. 205–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [książka, 2014]
 • TytułKompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych
  AutorzyRyszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 161, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2000]
 • TytułKorekcja rozkładu prędkości strumienia gazu w komorze elektrofiltru
  AutorzyPiotr WOLCZKO, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoElektrofiltry 2000 : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–16 września 2000. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2000. — S. 119–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: