Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułComputer simulations of cross-current sedimentation process
  AutorzyKOWALSKI W. P., MIĘSO R.
  ŹródłoVìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2004 no. 501, s. 56–61
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułConcentration dependence of sedimentation rate of particles in coal suspensions
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 387–404
3
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCounter-current lamella sedimentation with inclined circular conduits
  AutorzyW. P. KOWALSKI
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 171–175
4
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCounter-current lamella sedimentation with inclined parallel plates
  AutorzyW. P. KOWALSKI
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 176–182
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCross-current lamella sedimentation tanks
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Rafał MIĘSO
  ŹródłoArchives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2004 vol. 4 no. 4, s. 5–26
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułExploitation of high-efficient sedimentation devices in the metallurgy
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2004 vol. 39 z. 2, s. 133–143
7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModelowanie matematyczne procesu sedymentacji ziaren zawiesin polidyspersyjnych
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska. — 2004 z. nr 23, s. 227–232
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułObtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage emph {computer controlled sedimentation balance}
  AutorzyKOWALSKI W., BANAŚ M.
  ŹródłoVìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2004 no. 501, s. 62–68
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPrędkość opadania ziarna w nieruchomym ośrodku w otoczeniu granic zmiany opływu
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Mariusz ROMAN
  ŹródłoInżynieria Chemiczna i Procesowa / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej. — 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1171–1176
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSedymentacja wielostrumieniowa – stan wiedzy i kierunki rozwoju
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI
  ŹródłoInżynieria Chemiczna i Procesowa / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej. — 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1163–1170
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThe exploitation of the sedimentation devices with application of co-current sedimentation
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2004 vol. 39 z. 3, s. 101–114
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThe perspectives of application of the simultaneous suspension thickening and clarifying by means of lamella sedimentation device
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZAK, Tomasz ZACHARZ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 509-529