Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza wyników obliczeń prędkości opadania ziarna w otoczeniu $Re = 0,25$
2
  • Badania procesu sedymentacji zawiesiny PVC
3
  • Badania rozkładu stężenia zawiesiny w przemysłowym osadniku spiekalni
4
  • Modelowanie przepływu w pakietach wielostrumieniowych z użyciem metod CFD
5
  • Projekt urządzenia do klarowania i zagęszczania zawiesiny wykonany z wykorzystaniem metod CFD
6
  • The comparison between the technologies of ultra fine particle size measurement
7
  • The contemporary technologies for multistream sedimentation
8
  • The use of CFD in the designing of multi-stream settling tanks
9
  • Zastosowanie analizatora IPS-L do określenia granicznych parametrów uziarnienia cząstek fazy stałej zawiesiny