Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 5e709209878c28a04738ef1e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułApplication of neural networks to mathematical modeling of sedimenation processes
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ
  ŹródłoArchiwum Ochrony Środowiska. — 2002 vol. 28 no. 2, s. 59–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania wpływu kąta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na prędkość sedymentacji w procesie zagęszczania zawiesin
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2002 z. 9, s. 261–268
 • słowa kluczowe: proces sedymentacji, zagęszczanie zawiesin

  keywords: sedimentation process, sedimentation concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2002]
 • TytułInvestigation of new lamella tank constructions
  AutorzyWłodzimierz Piotr KOWALSKI
  ŹródłoRecyklace odpadů VI : 10. – 11. 10. 2002, Košice / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 425–430
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułKonstrukcja modelu osadnika z przeciwprądowym i współprądowym wypełnieniem wielostrumieniowym
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 165–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [podręcznik, 2002]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Automatyka i Robotyka : WIMIR
  Autorzyoprac. Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : AGH WIMiR, 2002. — A-1–C-118 s. [numeracja nieciągła]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [podręcznik, 2002]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn : WIMiR
  Autorzyoprac. Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : AGH WIMiR, 2002. — A-1–C-227 s. [numeracja nieciągła]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2002]
 • TytułPostęp w badaniach maszyn i urzadzeń hutniczych, energetycznych oraz inżynierii ochrony środowiska atrybutem jakości XXI wieku
  AutorzyZygmunt DRZYMAŁA, Stanisław GUMUŁA, Włodzimierz KOWALSKI
  ŹródłoJubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 54–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [książka, 2002]
 • TytułPracownicy naukowo-dydaktyczni : WIMiR
  Autorzyred. Włodzimierz P. KOWALSKI ; oprac. Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2002. — 427 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułProblemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej
  AutorzyZygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Włodzimierz KOWALSKI, Jan SIDOR
  ŹródłoInżynieria środowiska : stan obecny i perspektywy rozwoju : (materiały na kongres) : zbiór monografii / pod red. Lucjana Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2002. — S. 245–277
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułProblemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej
  AutorzyZygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Włodzimierz KOWALSKI, Jan SIDOR
  ŹródłoInżynieria środowiska : stan obecny i perspektywy rozwoju : monografia / pod red. Lucjana Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2002. — S. 289–322
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSymulacje komputerowe procesu klarowania zawiesin w osadniku prostopadłoprądowym
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Rafał MIĘSO
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2002 z. 9, s. 269–277
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułTechnologie wielostrumieniowe w ochronie wód
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tomasz ZACHARZ
  ŹródłoEkotechnologie XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : monografia / pod red. Inez Wiatr i Haliny Marczak ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2002. — S. 87–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułWpływ konstrukcji wypełnienia osadnika prostopadłoprądowego na efektywność sedymentacji
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Rafał MIĘSO
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 173–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułWpływ stężenia zawiesiny na prędkość opadania cząstek fazy stałej w zawiesinach rozcieńczonych
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 157–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWpływ stężenia zawiesiny na rozkład statystyczny wielkości cząstek fazy stałej w procesie sedymentacji
  AutorzyWłodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2002 z. 9, s. 253–260
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: